Навигација

Светски дан стандарда - 14. октобар 2014. године

Актуелности

„Стандарди свима пружају исте шансе“ - мото је Међународне организације за стандардизацију (ISO), Међународне електротехничке комисије (IEC) и Међународне уније за телекомуникације (ITU) поводом обележавања Светског дана стандарда.

Привредни субјекти, који своје пословање прилагоде захтевима важећих стандарда, имају веће шансе за пласман својих производа и услуга, већи степен задовољства клијената и, самим тим, боље пословне резултате. Примена међународних стандарда пружа једнаку могућност малим и средњим предузећима (МСП) да усвоје иновације и да унапреде своје пословање.  

За више информација посетите http://www.iss.rs