Navigacija

Nove akreditacije u martu 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- SIMPE DOO Beograd, Laboratorija SIMPE, Leštane, Beograd - Grocka

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za ispitivanje:

- Livnica Kikinda AI d.o.o., RJ Kvalitet, MH Laboratorija, Kikinda

i laboratoriji za etaloniranje:

- Livnica Kikinda AI d.o.o., RJ Kvalitet, Metrološka laboratorija, Kikinda.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.