Navigacija

Nove akreditacije u aprilu 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju Naissus Niš, Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom, Niš-Mediana.

Akreditacija je ukinuta kontrolnom telu:

- Javno komunalno preduzeće „Bukulja“, Aranđelovac

i laboratoriji za ispitivanje:

- PATENTING D.O.O., Laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.