Навигација

Нове акредитације у априлу 2015. године

Актуелности

Током априла месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Naissus Ниш, Сектор санитарне контроле са лабораторијом, Ниш-Медиана.

Акредитација је укинута контролном телу:

- Јавно комунално предузеће „Букуља“, Аранђеловац

и лабораторији за испитивање:

- ПАТЕНТИНГ Д.О.О., Лабораторија за испитивање опреме под притиском, Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.