Navigacija

Nastavak aktivnosti u okviru bilateralnog PTB projekta

Aktuelnosti

U prostorijama ATS-a je, u okviru bilateralnog PTB projekta pod nazivom „Support of the Quality Infrastructure in Serbia“, održan 06.08.2015. godine sastanak sa Štefanom Valeratom (Stefan Wallerath), koordinatorom PTB projekta, i predstavnicima ATS-a.

Tema sastanka bila je revizija Programa aktivnosti bilateralnog PTB projekta za period od januara 2014. do decembra 2016. godine koji će obuhvatiti sledeće aktivnosti: organizovanje seminara i radionica; razmena informacija i iskustava u različitim oblastima akreditacije (uz aktivno učestvovanje stalno zaposlenih, kao i ocenjivača i eksperata ATS-a); angažovanje stranih ocenjivača/tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja ATS-a, a naročito kada je u pitanju proširenje oblasti delovanja ATS-a, kao i primena direktiva Novog pristupa (prvenstveno sledećih direktiva: Directive on Personal Protective Equipment, Directive on Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres, NAWI (Non-automatic Weighing Instruments) Directive, MI (Measuring Instruments) Directive and TPE (Transportable Pressure Equipment) Directive, EMC (Electromagnetic Compatibility) Directive, Noise Directive).


Stefan Wallerath,  koordinator PTB projekta, i predstavnici ATS-a

Iskazano je obostrano zadovoljstvo zbog dosadašnje uspešne saradnje sa ekspertima, koji su do sada učestvovali na ovom projektu, a zaključeno je da će sprovođenjem narednih aktivnosti i obuka, koji će se realizovati u ovoj fazi, ovaj projekat nastaviti da doprinosi daljem unapređenju rada ATS-a i sistema akreditacije u Republici Srbiji.