Navigacija

Poseta predstavnika Libanskog akreditacionog tela

Međunarodne aktivnosti

Predstavnici Libanskog akreditacionog tela (COLIBAC) su u periodu od 31. avgusta do 1. septembra 2015. godine posetili Akreditaciono telo Srbije u okviru studijske posete koja je organizovana kao deo aktivnosti projekta EU „Jačanje kapaciteta u oblasti menadžmenta kvalitetom i infrastrukture u Libanu (EuropeAid/132048/D/SER/LB)“. Tokom dvodnevne posete su razmenjena iskustva vezana za primenu zahteva standarda ISO/IEC 17011. Ovo je takođe bila prilika da kolege iz Libana saznaju kako da na najbolji način uspostave sopstveni sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima pomenutog međunarodnog standarda i kasnije ostvare članstvo u međunarodnim organizacijama za akreditaciju.

Tokom sastanka su razmatrane sledeće teme:

- iskustva ATS-a vezana za nastanak i uspostavljanje nacionalnog akreditacionog tela (organizacija, zaposleni, rad tehničkih komiteta i drugih organa i tela ATS-a)

- postupak akreditacije i saradnja sa telima za ocenjivanje usaglašenosti

- usklađenost sa zahtevima međunarodnih standarda i kriterijuma za akreditaciju

- sistem menadžmenta ATS-a, kao i

- uticaj nacionalnog zakonodavstva na unutrašnju strukturu ATS-a.

Zamenik direktora ATS-a, mr Dragan Badnjar, i šef Odseka za opšta pitanja, Jasna Stojanović, su predstavili sistem akreditacije u Republici Srbiji i način rada ATS-a, kao i značaj potpisivanja multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju akreditacije. Takođe je objašnjen značaj članstva jednog akreditacionog tela u međunarodnim organizacijama za akreditaciju i razmene iskustava u okviru ovih međunarodnih organizacija.

Tokom prvog dana predavanje je održala i dr Ljubinka Gligić na temu proširenja oblasti delovanja ATS-a, odnosno akreditacije u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom za medicinska sredstva prema standardu SRPS EN ISO 13485, kao i akreditacije forenzičkih laboratorija prema standardima SRPS ISO/IEC 17025 i SRPS ISO/IEC 17020.


Predstavnici Libanskog akreditacionog tela i predstavnici ATS-a