Навигација

Посета представника Либанског акредитационог тела

Међународне активности

Представници Либанског акредитационог тела (COLIBAC) су у периоду од 31. августа до 1. септембра 2015. године посетили Акредитационо тело Србије у оквиру студијске посете која је организована као део активности пројекта ЕУ „Јачање капацитета у области менаџмента квалитетом и инфраструктуре у Либану (EuropeAid/132048/D/SER/LB)“. Током дводневне посете су размењена искуства везана за примену захтева стандарда ISO/IEC 17011. Ово је такође била прилика да колеге из Либана сазнају како да на најбољи начин успоставе сопствени систем менаџмента у складу са захтевима поменутог међународног стандарда и касније остваре чланство у међународним организацијама за акредитацију.

Током састанка су разматране следеће теме:

- искуства АТС-а везана за настанак и успостављање националног акредитационог тела (организација, запослени, рад техничких комитета и других органа и тела АТС-а)

- поступак акредитације и сарадња са телима за оцењивање усаглашености

- усклађеност са захтевима међународних стандарда и критеријума за акредитацију

- систем менаџмента АТС-а, као и

- утицај националног законодавства на унутрашњу структуру АТС-а.

Заменик директора АТС-а, мр Драган Бадњар, и шеф Одсека за општа питања, Јасна Стојановић, су представили систем акредитације у Републици Србији и начин рада АТС-а, као и значај потписивања мултилатералних споразума о међусобном признавању акредитације. Такође је објашњен значај чланства једног акредитационог тела у међународним организацијама за акредитацију и размене искустава у оквиру ових међународних организација.

Током првог дана предавање је одржала и др Љубинка Глигић на тему проширења области деловања АТС-а, односно акредитације у области система менаџмента квалитетом за медицинска средства према стандарду SRPS EN ISO 13485, као и акредитације форензичких лабораторија према стандардима SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 17020.


Представници Либанског акредитационог тела и представници АТС-а