Navigacija

Nove akreditacije u novembru 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu, Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine, Kraljevo, Dositejeva br.19 (01-333)

2. Centar za motore i vozila Tehnolab CMV doo Beograd, Turgenjeva 3, Beograd (06-184)

3. Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Laboratorija za šinska vozila, Beograd, Kraljice Marije 16 (01-444)

4. IQM NET DOO BEOGRAD, Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10D (08-017)

5. Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila, Kraljice Marije 16, Beograd (01-445)

6. CERTOP CO DOO za sertifikacione usluge Kanjiža, Lasla Gala 1, Kanjiža (08-018)

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.