Навигација

Нове акредитације у новембру 2016. године

Актуелности

Током новембра месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу, Центар за топлотну технику и заштиту животне средине, Краљево, Доситејева бр.19 (01-333)

2. Центар за моторе и возила Технолаб ЦМВ доо Београд, Тургењева 3, Београд (06-184)

3. Универзитет у Београду Машински факултет, Лабораторија за шинска возила, Београд, Краљице Марије 16 (01-444)

4. IQM NET DOO BEOGRAD, Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10Д (08-017)

5. Универзитет у Београду Машински факултет, Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила, Краљице Марије 16, Београд (01-445)

6. CERTOP CO ДОО за сертификационе услуге Кањижа, Ласла Гала 1, Кањижа (08-018)

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.