Navigacija

Svetski dan metrologije 2017

Aktuelnosti

20. maj, Svetski dan metrologije, je dan kada se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije iz 1875. godine. Ovaj sporazum obezbeđuje osnovu za koherentan sistem merenja širom sveta na kom počivaju naučna otkrića i inovacije, industrijska proizvodnja i međunarodna trgovina, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštita životne sredine na globalnom nivou.

Tema Svetskog dana metrologije 2017. je: Merenja u transportu. Ova tema je izabrana jer transport igra veoma važnu ulogu u savremenom svetu. Ne samo da se krećemo mi, već se transportuje i hrana koju jedemo, odeća koju nosimo, dobra koja koristimo i od kojih zavisimo, ne zaboravljajući pri tom sirovine od kojih je sve to napravljeno. Da bi smo ovo uradili bezbedno, efikasno i sa minimalnim uticajem na životnu sredinu potreban je zapanjujući spektar merenja.
Nacionalne metrološke institucije širom sveta kontinuirano unapređuju metrologiju razvijajući i potvrđujući nove tehnike merenja sa većim nivoima tačnosti. Ovaj napredak ima ključnu ulogu u novim rešenjima u transportnom sektoru, sa pronalascima vodonične gorivne ćelije, vozila na elektični pogon i nove generacije putničkih aviona sa efikasnijom potrošnjom goriva.

Nacionalne metrološke institucije učestvuju u poređenjima koje koordinira Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) kako bi se osigurala pouzdanost rezultata merenja širom sveta. BIPM takođe obezbeđuje forum državama članicama radi suočavanja sa novim izazovima merenja. Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) razvija međunarodne preporuke čiji je cilj da uskladi i harmonizuje metrološke zahteve širom sveta u mnogim oblastima, uključujući i transport.

Svetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi širom sveta koji rade u međuvladinim i nacionalnim organizacijama na poslovima metrologije na dobrobit svih.

Više o tome na sledećem linku.