Navigacija

Godišnji seminar za članove sektorskih komiteta ATS-a

Seminari

U ATS-u je 21. i 22.decembra 2017. godine održan godišnji seminar sa ekspertima za odlučivanje o akreditaciji, članovima sektorskih komiteta ATS-a. Na seminaru su eksperti za odlučivanje upoznati sa radom ATS-a u tekućoj godini sa posebnim osvrtom na ocenjivanje ATS-a od strane tima Evropske organizacije za akreditaciju (EA) i rezultatima tog ocenjivanja. Predstavljene su im planirane, redovne i razvojne aktivnosti ATS-a u narednoj godini, što se odražava i na potrebu dopune postojećih sektorskih komiteta (ukupno 15) i obrazovanje novih, za nepokrivene oblasti ocenjivanja usaglašenosti. Članovima sektorskih komiteta je ukratko predstavljena dokumentacija sistema menadžmenta ATS-a i objašnjene izmene koje su napravljene u dokumentima tokom 2017. godine, sa akcentom na upoznavanju sa odredbama dokumenata ATS-a, koje se odnose na angažovanje i rad eksperata za odlučivanje – članova sektorskih komiteta.

Posebna pažnja je posvećena načinu razmatranja dokumentacije za odlučivanje o akreditaciji, davanju mišljenja eksperata u vezi preporuke tima za ocenjivanje, kao i o radu komisija za akreditaciju u proteklom periodu.

Na kraju seminara se diskutovalo o pitanjima koje su pokrenuli eksperti, sa ciljem poboljšanja efikasnosti procesa odlučivanja o akreditaciji u ATS-u.

Seminaru je prisustvovalo, u dva dana, 66 eksperata, od ukupno upisanih 93 u Registar eksperata za odlučivanje.

Seminar za članove sektorskih komiteta