Navigacija

Nova izdanja standarda ISO/IEC 17011 i ISO/IEC 17025

Obaveštenja

Obaveštavamo sva tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i zainteresovane strane da su objavljena 1. decembra 2017. godine nova izdanja sledećih standarda:

  • ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i etaloniranje).

Rezolucija (ILAC Resolution GA 20.15) iz 2016. godine propisuje da je prelazni period za primenu nove verzije standarda tri godine od datuma objavljivanja nove verzije (odnosno do 1.12.2020. godine).

  • ISO/IEC 17011:2017, Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti).

Rezolucija Zajedničke Generalne skupštine JGA propisuje da je prelazni period za primenu nove verzije standarda tri godine od datuma objavljivanja nove verzije (odnosno do 1.12.2020. godine).

Akreditaciono telo Srbije će u narednom periodu predstaviti plan prelaska na nove verzije standarda u skladu sa rezolucijama međunarodnih organizacija za akreditaciju (IAF, ILAC i EA).