Навигација

Нова издања стандарда ISO/IEC 17011 и ISO/IEC 17025

Обавештења

Обавештавамо сва тела за оцењивање усаглашености, као и заинтересоване стране да су објављена 1. децембра 2017. године нова издања следећих стандарда:

  • ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и еталонирање).

Резолуција (ILAC Resolution GA 20.15) из 2016. године прописује да је прелазни период за примену нове верзије стандарда три године од датума објављивања нове верзије (односно до 1.12.2020. године).

  • ISO/IEC 17011:2017, Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (Оцењивање усаглашености – Захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености).

Резолуција Заједничке Генералне скупштине JGA прописује да је прелазни период за примену нове верзије стандарда три године од датума објављивања нове верзије (односно до 1.12.2020. године).

Акредитационо тело Србије ће у наредном периоду представити план преласка на нове верзије стандарда у складу са резолуцијама међународних организација за акредитацију (IAF, ILAC и EA).