Navigacija

Održan sastanak predstavnika regionalnih akreditacionih tela

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) u četvrtak 1. marta 2018. godine održan je zajednički sastanak predstavnika regionalnih akreditacionih tela (AT) Bosne i Hercegovine (BATA), Makedonije (IARM) i Srbije (ATS) u okviru realizacije bilateralnih sporazuma AT iz regiona o saradnji. 

Sastanku su prisustvovali: Željko Medak, direktor BATA, dr Trpe Ristoski, direktor IARM, prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i Jasna Stojanović, zamenik direktora ATS-a.

Zajednički sastanak je organizovan u okviru nastavka tradicionalne saradnje među AT u regionu, potpisnicima bilateralnih sporazuma o saradnji. Potpisani sporazumi se odnose na aktivnosti međusobne razmene informacija i dokumentacije, organizovanje zajedničkih seminara, organizovanje zajedničkih obuka, razmenu ocenjivača, međusobno obaveštavanje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti o mogućnostima za učestvovanje u među laboratorijskim poređenjima koja se obavljaju u nekoj od zemalja potpisnica sporazuma. Potpisanim sporazumima predviđeno da se najmanje jedanput godišnje definišu i usaglase programi saradnje sa konkretnim projektima.

U skladu sa potpisanim sporazumima, tokom 2017. godine, AT su prema svojim potrebama, koristila ocenjivače i tehničke eksperte iz Registra drugih AT potpisnika sporazuma (razmena ocenjivača i tehničkih eksperata) pri ocenjivanju TOU iz svoje zemlje. Dogovoreno da se uspostavi Lista razmenjenih ocenjivača, kako bi AT mogla da prate raspoloživost ocenjivača.

Učesnici sastanka su se složili da je ovakav vid međusobne saradnje između nacionalnih AT u regionu, dobar primer regionalne saradnje između država, te da može da posluži kao primer i drugim državnim organima pri ostvarivanju regionalne saradnje.

Učesnici sastanka su zaključili da:

  1. se saradnja između AT potpisnika sporazuma odvija na visokom, partnerskom i kolegijalnom nivou,
  2. su svi razlozi za postojanje sporazuma i dalje prisutni, posebno danas, zbog aktuelnih evropskih integracija svake od zemalja čija su AT potpisnici bilateralnih sporazuma o saradnji,
  3. je u narednom periodu potrebno saradnju intenzivirati i produbiti, te pokrenuti zajedničku inicijativu na regionalnom nivou, u cilju potpune međusobne harmonizacije praksi i iskustava AT, a u skladu sa zahtevima međunarodnih sporazuma,
  4. imajući u vidu da se od decembra prošle godine ispred AT nalaze 2 značajna zadatka u vezi tranzicije standarda ISO/IEC 17011:2017 i ISO/IEC 17025:2017, dogovoreno da predstavnici AT prisustvuju obuci za zaposlene AT prema standardu ISO/IEC 17011:2017, koja se organizuje u okviru zajedničkog projekta USAID-a i Vlade Švedske usmerenog na razvoj poljoprivrednog sektora u  BIH, uz ljubazni poziv domaćina BATA-e, u periodu od 26. do 27. marta 2018. godine, u Sarajevu.
  5. će prilikom organizovanja novih obuka za zaposlene i ocenjivače AT obaveštavati i pozivati jedne druge, ukoliko to formati obuka dozvoljavaju.

 

Prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a  i Jasna Stojanović , zamenik direktora ATS-a na sastanku sa Željkom Medakom, direktorom BATA-e i dr Trpetom Ristoskim, direktor IARM-a