Навигација

Одржан састанак представника регионалних акредитационих тела

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) у четвртак 1. марта 2018. године одржан је заједнички састанак представника регионалних акредитационих тела (АТ) Босне и Херцеговине (БАТА), Македоније (ИАРМ) и Србије (АТС) у оквиру реализације билатералних споразума АТ из региона о сарадњи. 

Састанку су присуствовали: Жељко Медак, директор БАТА, др Трпе Ристоски, директор ИАРМ, проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и Јасна Стојановић, заменик директора АТС-а.

Заједнички састанак је организован у оквиру наставка традиционалне сарадње међу АТ у региону, потписницима билатералних споразума о сарадњи. Потписани споразуми се односе на активности међусобне размене информација и документације, организовање заједничких семинара, организовање заједничких обука, размену оцењивача, међусобно обавештавање акредитованих тела за оцењивање усаглашености о могућностима за учествовање у међу лабораторијским поређењима која се обављају у некој од земаља потписница споразума. Потписаним споразумима предвиђено да се најмање једанпут годишње дефинишу и усагласе програми сарадње са конкретним пројектима.

У складу са потписаним споразумима, током 2017. године, АТ су према својим потребама, користила оцењиваче и техничке експерте из Регистра других АТ потписника споразума (размена оцењивача и техничких експерата) при оцењивању ТОУ из своје земље. Договорено да се успостави Листа размењених оцењивача, како би АТ могла да прате расположивост оцењивача.

Учесници састанка су се сложили да је овакав вид међусобне сарадње између националних АТ у региону, добар пример регионалне сарадње између држава, те да може да послужи као пример и другим државним органима при остваривању регионалне сарадње.

Учесници састанка су закључили да:

  1. се сарадња између АТ потписника споразума одвија на високом, партнерском и колегијалном нивоу,
  2. су сви разлози за постојање споразума и даље присутни, посебно данас, због актуелних европских интеграција сваке од земаља чија су АТ потписници билатералних споразума о сарадњи,
  3. је у наредном периоду потребно сарадњу интензивирати и продубити, те покренути заједничку иницијативу на регионалном нивоу, у циљу потпуне међусобне хармонизације пракси и искустава АТ, а у складу са захтевима међународних споразума,
  4. имајући у виду да се од децембра прошле године испред АТ налазе 2 значајна задатка у вези транзиције стандарда ISO/IEC 17011:2017 и ISO/IEC 17025:2017, договорено да представници АТ присуствују обуци за запослене АТ према стандарду ISO/IEC 17011:2017, која се организује у оквиру заједничког пројекта USAID-a и Владе Шведске усмереног на развој пољопривредног сектора у  БИХ, уз љубазни позив домаћина БАТА-е, у периоду од 26. до 27. марта 2018. године, у Сарајеву.
  5. ће приликом организовања нових обука за запослене и оцењиваче АТ обавештавати и позивати једне друге, уколико то формати обука дозвољавају.

 

Проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а  и Јасна Стојановић , заменик директора АТС-а на састанку са Жељком Медаком, директором БАТА-е и др Трпетом Ристоским, директор ИАРМ-а