Navigacija

ATS dobio plaketu povodom proslave 70. godišnjice rada Instituta za nuklearne nauke “VINČA”

Aktuelnosti

 Dana 20. aprila 2018. godine u Domu Narodne skupštine Republike Srbije održana je svečana akademija povodom proslave 70 godina uspešnog rada i postojanja. Instituta za nuklearne nauke “VINČA”.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas na obeležavanju 70 godina rada Instituta za nuklearne nauke "Vinča" da ta naučna ustanova treba da bude stub razvoja Srbije, pozvavši privredu da više sarađuje sa naučnim institutima.

U okviru ove proslave uručene su plakete institucijama koje su u okviru dugogodišnje saradnje doprinele razvoju Instituta i njegovih laboratorija.

Direktor Instituta Vinča  dr Milica Marčeta-Kaninski je tom prilkom uručila plaketu za dugogodišnju uspešnu saradnju prof. dr Acu Janićijeviću, v.d. direktoru Akreditacionog tela Srbije.

Na taj način je odato priznanje profesionalnom radu ATS koji je na svoj način kroz ocenu kompetentnosti rada laboratorija i drugih organizacionih celina Instituta „Vinča“ daje doprinos prepoznatljivom nivou kvaliteta usluga ovog Instituta.

Akreditaciono telo Srbije je akreditovalo  sledeće organizacione celine u okviru

Instituta „Vinča“.

  1. Laboratoriju za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje, RJ Hemijska dinamika
  2.  Laboratoriju za termotehniku i energetiku, Beograd
  3. Laboratoriju za nuklearnu i plazma fiziku
  4. Laboratoriju za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine,
  5.  Laboratoriju za fizičku hemiju, Beograd
  6. Laboratorija za radijaciona merenja, kao i
  7.  Centar za protiveksplozivnu zaštitu CENEx,
  8. Centar za motore i vozila  
  9.  Biro za sertifikaciju i
  10. Institut za nuklearne nauke „Vinča“ , Beograd 

Nadamo se da će ova uspešna saradnja sa ATS –om i dalje doprinostiti ostvarivanju misije koju Institut „Vinča“ ima u razvoju privrede i društva u Srbiji.

Atmosfera tokom svečane akademije

   

V.d. direktora ATS-a prof. dr Aco Janićijević sa plaketom koju je Institut za nuklearne nauke “VINČA” uručio ATS-u