Navigacija

IAF MLA: EA postaje priznata regionalna akreditaciona grupa za 4 nove pod-oblasti u sistemima menadžmenta

Međunarodne aktivnosti

Tokom 2018. godine na zajedničkim sastancima IAF i ILAC održanim u Frankfurtu (Nemačka) od 4. do 11. aprila 2018. godine, Evropska organizacija za akreditaciju - EA je priznata kao regionalna grupa za 4 nove pod-oblasti sistema menadžmenta u okviru IAF MLA sporazuma:.

  • ISO 50001 - Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje,
  • ISO/IEC 27001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija - Zahtevi,
  • ISO 13485 - Sistemi menadžmenta za medicinska sredstva - Sistemi menadžmenta kvalitetom-zahtevi za svrhe propisa,
  • ISO 22000- Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za svaku organizaciju u lancu ishrane.

Svrha IAF multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju (MLA) je da olakša međusobno priznavanje i prihvatanje sertifikata koja su izdala akreditovana sertifikaciona tela između potpisnika MLA na globalnom nivou.

EA je već priznata u okviru glavne oblasti ISO/IEC 17021-1 za pod-oblasti sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS) i sistemi menadžmenta životnom sredinom (EMS), a 2017. godine  prijavila se za proširenje MLA za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS), sisteme menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS), sisteme menadžmenta za medicinska sredstva (MDMS) i sisteme menadžmenta energijom (EnMS).

U okviru priznanja EA, članice EA, koje su se EA prijavile za pod-oblasti sada su automatski potpisnice za ove pod-oblasti od strane IAF-a. Tokom kolegijalnog ocenjivanja, nacionalna akreditaciona tela dokazuju svoju usklađenost sa relevantnim zahtevima koji su utvrđeni u specifičnim oblastima.

Akreditaciono telo Srbije se prijavilo za pod-oblasti sistemi menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS),  sistemi menadžmenta za medicinska sredstva (MDMS) i sistemi menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS), te je na ovaj način 5. aprila 2018. godine postalo potpisnik i za ove sisteme menadžmenta http://www.iaf.nu/articles/IAF_Mem_Serbia_ATS/255.

Više informacija možete da nađete na http://www.european-accreditation.org/information/iaf-mla-ea-iaf-mla-signatory-as-a-recognized-regional-accreditation-group-for-4-new-sub-scopes-in-management-systems

Pogledajte listu akreditacionih tela članica EA koja su proširila IAF MLA sporazum.

http://www.european-accreditation.org/publication/ea-1-06-A-AB