Navigacija

Potvrđen status ATS-a kao potpisnika multilateralnog sporazuma sa EA

Međunarodne aktivnosti

U okviru 39. sednice Komiteta za multilateralne sporazume (MAS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održane 25. i 26. aprila 2018. godine u hotelu Hajat u Beogradu, Akreditacionom telu Srbije (ATS) je jednoglasno potvrđen status potpisnika multilateralnog sporazuma (MLA) između ATS i EA. Ovaj veliki uspeh ATS-a je ishod i potvrda ponovnog kolegijalnog ocenjivanja održanog u periodu od 25. do 29. septembra 2017. godine, odnosno od 2. do 6. oktobra (samo za sertifikaciju osoba).

Status potpisnika multilateralnog sporazuma (MLA) između ATS i EA je potvrđen za oblasti laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje, medicinskih laboratorija, kontrolnih tela, sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda, sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba.

EA MAC koji upravlja procesom kolegijalnog ocenjivanja i odlučuje o potpisnicima MLA, doneo je sledeće odluke:

- DAkkS, nemačko akreditaciono telo, postaje potpisnik EA MLA u oblasti Proficiency Testing Provajdera.

- DPA, albansko akreditaciono telo, postaje potpisnik EA MLA u oblasti kontrolisanja i sertifikacije sistema menadžmenta i zadržava status potpisnika EA MLA u oblasti ispitivanja.

- ATS, srpsko akreditaciono telo, zadržava status potpisnika EA MLA u oblastima etaloniranje, ispitivanje (uključujući medicinsko ispitivanje u skladu sa EN ISO 15189), kontrolisanje, sertifikacija proizvoda, sertifikacija sistema menadžmenta i sertifikacija osoba.

- BATA, nacionalno akreditaciono telo Bosne i Hercegovine, zadržava status potpisnika EA BLA u oblastima etaloniranje,  ispitivanje i kontrolisanje.

- EAK, nacionalno akreditaciono telo Estonije, i IPAC, nacionalno akreditaciono telo Portugala, zadržava status potpisnika EA MLA u oblastima etaloniranje, ispitivanje (uključujući medicinsko ispitivanje u skladu sa EN ISO 15189), kontrolisanje, sertifikacija proizvoda, sertifikacija sistema menadžmenta,  sertifikacija osoba i GHG validacija i verifikacija.

Sve ove odluke su stupile na snagu 26. aprila 2018. godine.

Ovaj sastanak je takođe bio prilika da se razgovara o tranzicionim aranžmanima u vezi sa dogovorenim pravilima ILAC/IAF. IAF i ILAC su razvili plan koji će osigurati da su sva akreditaciona tela, koja su potpisnici IAF MLA i ILAC MRA, prešla na EN ISO/IEC 17011: 2017 tri godine od dana objavljivanja.

Kako se zahteva u planu tranzicije IAF/ILAC, EA je uspostavila specifičnu politiku implementacije koja se odnosi na plan tranzicije IAF/ILAC na EN ISO/IEC 17011: 2017. Dokument je odobrio MAC komitet  tokom sastanka u Beogradu (Srbija).

Pored toga, u cilju podrške tranziciji između starih i novih verzija EN ISO/IEC 17011, organizovana je radionica na kojoj su razmotrene promene/razlike između verzija 2004 i 2017. Članovi MAC -a su podeljeni u male radne grupe i posebno su razgovarali o tome šta se očekuje u izveštajima o kolegijalnom ocenjivanju nacionalnih akreditacionih tela kako bi se pokazala usklađenost sa novim EN ISO/IEC 17011: 2017 i šta treba da razmotre članovi MAC -a da bi doneli odluke. Imenovane grupe radne grupe su se fokusirale na tri sledeće stavke:

- rizik (uključujući rizik u smislu nepristrasnosti i pristupa zasnovanog na riziku)

- kriterijumi za kompetentnost (takođe uzimajući u obzir IAF MD20 generičku kompetentnost za ocenjivače AT: primena na ISO/IEC 17011)

- akreditacioni ciklus i proces akreditacije.

Predsedavajući MAC-a  će predstaviti rezultate radionice na sledećem sastanku MAC-a u oktobru 2018. godine.

Da bi zaključili ovaj intenzivni dvodnevni sastanak, 9 radnih grupa, koje su imenovane da bi podržale poboljšanje sistema kolegijalnog ocenjivanja EA, kao jednu od ključnih akcija iz plana implementacije strategije EA za 2025, predstavile su svoje predloge formulisane na osnovu konačnih preporuka EA MAC Management grupe (EA MAC MG). Globalni plan implementacije, koji je zasnovan na diskusijama tokom sastanka i preostalog posla koji će u narednim mesecima obaviti MAC MG, biće usvojen od strane MAS-a u dogledno vreme.

Domaćin sledećeg MAC sastanka će biti NAH, mađarsko akreditaciono telo, u oktobru 2018. godine.

Sastanku su ispred ATS-a prisustvovali prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i Jasna Stojanović, zamenik direktora.

Detaljnije na sajtu EA.