Navigacija

JUSK: 10-ta specijalna konferencija - Nacionalni sistem akreditacije

JUSK

U okviru 15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018, koja će se održati od 5.-7. juna 2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu održaće se i 10-ta specijalna konferencija – Nacionalni sistem akreditacije.

 

Konferencija će biti održana u četvrtak, 7.06.2018. godine sa početkom u 10:00 časova.

Na konferenciji će biti prezentovani sledeći radovi:
- KRUPNIM KORACIMA KA NAREDNIH 20 GODINA-VIZIJA ATS, prof. dr Aco Janićijević;
- 2018. i 2019. - GODINE OBAVEZUJUĆIH IAF DOKUMENATA, Jasna Stojanović:
- KORIŠĆENJE AKREDITACIJE U OBLASTIMA REGULISANIM ZAKONIMA I PROPISIMA, Radivoje Nikoličić;
- NOVINA KOJU JE DONELO NOVO IZDANJE STANDARDA (SRPS) ISO/IEC 17025: RAZMIŠLJANJE ZASNOVANO NA RIZIKU – IZAZOV ZA LABORATORIJE I AKREDITACIONA TELA, mr Milica Jovčić;
- NOVI TRENDOVI I REGULATIVE U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE, Nikola Kostić.

Detaljnije informacije, kao i način prijavljivanja možete pogledati na internet stranici: www.jusk.rs. Kontakt osoba: Gordana Dojčinović, tel/faks: +381 (0) 11 32 36 266 +381 64 11 355 93
email: jusk@eunet.rs ; office@jusk.rs .