Navigacija

Svetski dan metrologije 2018. godine

Aktuelnosti

20. maj, Svetski dan metrologije, je dan kada se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije iz 1875. godine. Ovaj sporazum obezbeđuje osnovu za uniformnost merenja širom sveta na kom počivaju naučna otkrića i inovacije, industrijska proizvodnja i međunarodna trgovina, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštita životne sredine na globalnom nivou. Republika Srbija je pristupila konvenciji 1878. godine.

Tema Svetskog dana metrologije 2018. godine je Stalna evolucija Međunarodnog sistema jedinica. Tema je izabrana u iščekivanju formalnog usvajanja jedne od najvećih promena od nastanka Međunarodnog sistema jedinica – SI na redovnom sastanku Generalne konferencije za tegove i mere, koje se očekuje u novembru 2018. godine. Predložene promene zasnovane su na rezultatima istraživanja novih metoda merenja koje koriste kvantne pojave i prirodne konstante kao osnovu. Međunarodni sistem jedinica - SI predstavljaće skup jedinica i definicija, od kojih će svaka biti zasnovana na zakonima fizike tako da daju osnovu za usvajanje unapređenja u metrologiji i tehnologiji, kako bi se zadovoljile potrebe budućih korisnika u predstojećim godinama.

Nacionalni metrološki instituti širom sveta stalno unapređuju metrologiju kao nauku i sprovode validaciju novih tehnika merenja bez obzira na nivo preciznosti koji se zahteva. Oni takođe učestvuju u poređenjima, koja organizuje Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM), čime se obezbeđuje pouzdanost rezultata merenja širom sveta.

Na ovaj dan se slavi doprinos svih ljudi koji, u ime svih nas, rade tokom cele godine u međuvladinim i nacionalnim organizacijama.

                                 

           

Sve detaljnije informacije o ovom događaju možete pronaći na sledećoj adresi: http://www.worldmetrologyday.org/

ili ukoliko posetite internet prezentaciju Direkcije za mere i dragocene metalehttp://www.dmdm.rs/cr/index.php