Navigacija

Učešće ATS-a na JUSK: 10. specijalna konferencija-nacionalni sistem akreditacije

JUSK

U periodu od 5.-7. juna 2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu održala se 15. Međunarodna konvencija o kvalitetu - UASQ 2018, u čijem okviru se održala i 10-ta specijalna konferencija – Nacionalni sistem akreditacije.

Na konferenciji koja se održala u četvrtak, 7.06.2018. godine, učešće su uzeli i predstavnici ATS-a i prisutnima prezentovali svoje radove.

Prisutnima se ispred ATS-a prvo obratio prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora, sa prezentacijom na temu: KRUPNIM KORACIMA KA NAREDNIH 20 GODINA-VIZIJA ATS. On je ukazao na strateško opredeljenje ATS-a da kao međunarodno priznato i vodeće akreditaciono telo u regionu obezbeđuje sve potrebne usluge akreditacije, u skladu sa potrebama privrede, kao i da osigura poverenje u rezultate srpskih TOU. Prof. Janićijević je takođe naveo da su posebni ciljevi ATS unapređenje sistema akreditacije u Republici Srbiji, zadržavanje statusa potpisnika sporazuma o priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije (EA MLA, ILAS MRA i IAF MLA), podizanje nivoa svesti o značaju akreditacije, dobro upravljanje radi postizanja doslednih i održivih rezultata, jačanje saradnje sa regulatorima, kao i nastavak razvoja akreditacije.

Direktor je istakao da su transparentnost u primeni pravila, primena pravila na način kako su uspostavljena i harmonizacija aktivnosti u procesima akreditacije takođe ciljevi ATS-a po pitanju harmonizacije svojih aktivnosti. On se takođe osvrnuo i na odgovornost ATS-a, što podrazumeva uključivanje i razumevanje potreba regulatora, industrije i drugih zainteresovanih strana, sprovođenje aktivnosti u javnom interesu i održanje sopstvenog integriteta.

Prof. dr Janićijević je posebno naglasio razloge za poverenje u ATS, od kojih su najvažniji: doslednost rezultata koje ATS ostvaruje, otvorenost, nepristrasnost i nezavisnost, kao i nediskriminatorsko ponašanje. Na kraju svoje prezentacije podvukao je nastojanje ATS-a da razvija svoju kompetentnost kroz efikasnost, profesionalnost, unapređivanje resursa, ali i uz liderstvo u oblastima koje sprovodi. Prezentaciju možete da pogledate ovde.

Svoj rad na temu 2018. i 2019. - GODINE OBAVEZUJUĆIH IAF DOKUMENATA predstavila je i Jasna Stojanović, zamenik direktora ATS-a. Prezentaciju možete da pogledate ovde.

Radivoje Nikoličić, pomoćnik direktora za saradnju sa državnim organima, prezentovao je rad na temu KORIŠĆENJE AKREDITACIJE U OBLASTIMA REGULISANIM ZAKONIMA I PROPISIMA koji možete da pogledate ovde.

Ispred ATS-a prisutnima se obratila i Milica Jovčić, pomoćnik direktora za proces akreditacije prezentacijom na temu RAZMIŠLJANJE ZASNOVANO NA RIZIKU – IZAZOV ZA LABORATORIJE I AKREDITACIONA TELA, koju možete da pogledate ovde.

Nikola Kostić, rukovodilac odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela je predstavio rad na temu NOVI TRENDOVI I REGULATIVE U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE, koji možete da preuzmete ovde.

                     

prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora, Jasna Stojanović, zamenik direktora, Radivoje Nikoličić, pomoćnik direktora za saradnju sa državnim organima, Milica Jovčić, pomoćnik direktora za proces akreditacije i Nikola Kostić, rukovodilac odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela