Navigacija

Nove akreditacije u julu 2018. godine

Aktuelnosti

Tokom jula 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

Laboratorija za ispitivanje:

1. GEO-TEST Beograd, Sektor Laboratorija za ispitivanje, Vojina Đurašinovića-Kostje 11, Beograd

akreditacioni broj: 01-466

2. PREDUZEĆE BM GRADNJA LUKS DOO Beograd, Laboratorija za ispitivanje tla, Beograd, Stevana Stevanovića 9

akreditacioni broj: 01-467

Laboratorija za etaloniranje:

1. ENERGO LAB DOO Kragujevac, Laboratorija za etaloniranje, Slobodana Penezića 6, Kragujevac

akreditacioni broj: 02-072

Kontrolno telo:

1. INSTITUT VATROGAS DOO Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66, Novi Sad

akreditacioni broj: 06-195, tip C

2. ENERGORAZVOJ DOO Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 1

akreditacioni broj: 06-196, tip C

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.