Navigacija

Nove akreditacije u septembru 2018. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju suspenzije akreditacije itd.

 

Akreditacija je dodeljena sledećem TOU:

Kontrolno telo:

1. TROSADOR DOO Beograd, Milovana Nićiforovića 1, Beograd

akreditacioni broj: 06-198, tip C

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.