Navigacija

Nove akreditacije u oktobru 2018. godine

Obaveštenja

Tokom oktobra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije itd.

 

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

Laboratorija za ispitivanje:

1. Institut Alfapreving DOO Beograd, Internacionalnih brigada 22/21, Beograd, akreditacioni broj: 01-468

2. INOVACIONI CENTAR HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU DOO Beograd, InovaLab-Laboratorija za ispitivanje autentičnosti hrane, Beograd, Studentski trg 12-16, akreditacioni broj: 01-469

Medicinska laboratorija:

1. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ Niš, Služba za laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenje za biohemijsku, hematološku i toksikološku dijagnostiku, Niš, Vojislava Ilića bb, akreditacioni broj: 03-014

2. Zdravstvena ustanova „BIOTEST“ Zavod za laboratorisjku dijagnostiku Novi Sad, Laboratorija za biohemijska i hematološka ispitivanja, Novi Sad, Koste Abraševića 31, akreditacioni broj: 03-015

Kontrolno telo:

1. ART GROUP ENERGY DOO Veternik, Isidore Sekulić 24, Novi Sad - Veternik, akreditacioni broj: 06-199, tip C

2. DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU Novi Sad, Kraljevića Marka 11, Novi Sad, akreditacioni broj: 06-200, tip C

3. QUADEL DOO Niš, Zorana Radosavljevića Čupe 30, Niš, akreditacioni broj: 06-201, tip C

4. Veseli Plamičak DOO Požarevac, Požarevac, Sokobanjska 7, akreditacioni broj: 06-202, tip C

5. VATRO-NIKS INŽENJERING DOO Novi Sad, Vladike Ćirića 16, Novi Sad, akreditacioni broj: 06-203, tip C

6. OZNA – ŽIKE BELOG DOO Kragujevac, Dragoljuba Milovanovića Bene 101, Kragujevac, akreditacioni broj: 06-204, tip C

7. DUKA PLAM DOO Obrenovac, Beograd – Obrenovac, Veliko Polje, Gornji Kraj 41, akreditacioni broj: 06-205, tip C

8. VATROOPREMA DOO Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Beograd, Mis Irbijeve 56, Beograd, akreditacioni broj: 06-206, tip C

9. TVI DOO Beograd, Stojana Matića 44/2, Beograd, akreditacioni broj: 06-207, tip C

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.