Навигација

Нове акредитације у октобру 2018. године

Обавештења

Током октобра 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације итд.

 

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

Лабораторија за испитивање:

1. Институт Алфапревинг ДОО Београд, Интернационалних бригада 22/21, Београд, акредитациони број: 01-468

2. ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ДОО Београд, InovaLab-Лабораторија за испитивање аутентичности хране, Београд, Студентски трг 12-16, акредитациони број: 01-469

Медицинска лабораторија:

1. Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“ Ниш, Служба за лабораторијску дијагностику, Одељење за биохемијску, хематолошку и токсиколошку дијагностику, Ниш, Војислава Илића бб, акредитациони број: 03-014

2. Здравствена установа „BIOTEST“ Завод за лабораторисјку дијагностику Нови Сад, Лабораторија за биохемијска и хематолошка испитивања, Нови Сад, Косте Абрашевића 31, акредитациони број: 03-015

Контролно тело:

1. ART GROUP ENERGY ДОО Ветерник, Исидоре Секулић 24, Нови Сад - Ветерник, акредитациони број: 06-199, тип Ц

2. ДОО ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ Нови Сад, Краљевића Марка 11, Нови Сад, акредитациони број: 06-200, тип Ц

3. QUADEL ДОО Ниш, Зорана Радосављевића Чупе 30, Ниш, акредитациони број: 06-201, тип Ц

4. Весели Пламичак ДОО Пожаревац, Пожаревац, Сокобањска 7, акредитациони број: 06-202, тип Ц

5. ВАТРО-НИКС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Нови Сад, Владике Ћирића 16, Нови Сад, акредитациони број: 06-203, тип Ц

6. ОЗНА – ЖИКЕ БЕЛОГ ДОО Крагујевац, Драгољуба Миловановића Бене 101, Крагујевац, акредитациони број: 06-204, тип Ц

7. ДУКА ПЛАМ ДОО Обреновац, Београд – Обреновац, Велико Поље, Горњи Крај 41, акредитациони број: 06-205, тип Ц

8. ВАТРООПРЕМА ДОО Предузеће за производњу, промет и услуге Београд, Мис Ирбијеве 56, Београд, акредитациони број: 06-206, тип Ц

9. ТВИ ДОО Београд, Стојана Матића 44/2, Београд, акредитациони број: 06-207, тип Ц

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.