Navigacija

Održan 36.sastanak EA komiteta za kontrolna tela u Varšavi

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 11. do 14. septembra 2018. godine u Poljskoj (Varšava) održani su sastanci EA IC i EA CC  komiteta. 36. sastanak  EA IC komiteta održan je 13. i 14. 09.2018. godine. Na sastanku je učestvovalo 49 predstavnika nacionalnih akreditacionih tela kao i predstavnici zainteresovanih strana (EUROLAB).

Fokus sastanka bazirao se na sledećim temama:

1. Primena ISO/IEC 17020 i stav članova EA IC  vezano za njegovu primenu: upućen je zahtev za  reviziju ILAC-P15:07/2016 Uputstvo za primenu standarda ISO/IEC 17020:2012  u akreditaciji kontrolnih tela.

2. Tehnička mreža za kontrolisanje u oblasti vozila: kao što je preporučeno od strane tehničke mreže, IC je odredio podgrupu tehničke mreže. Za vođu nove EAIC/CITA TFG izabran je  je Javier Barroso, predstavnik ENAC-a (Akreditaciono telo Španije). On je prisutne izvestio o temama prezentovanim na sastanku TFG (task force group) održanog u junu 2018. godine.Sledljivost merenja, nezavisnost, kompetentnost timova akreditacionih tela za ocenjivanje, nesigurnost periodičnog tehničkog pregleda, nezavisnost centara za periodične tehničke preglede, bile su ključne teme sastanka ove grupe održanog u junu. Na ovom sastanku predložena je, takođe, revizija dokumenata EA-5/02 EA-smernice za primenu ISO/IEC 17020 na periodično kontrolisanje ispravnosti motornih i priključnih vozila u vidu dodavanja zahteva iz dokumenta ILAC G-27 vezanih za merenja koja se sprovode u okviru procesa kontrolisanja. Članovi EA IC  su takođe informisani da će TURKAK (Akreditaciono telo Turske) predložiti svog člana za učešće u ovoj grupi.

3. Neformalna vodeća grupa za ETV (Environmental Technology Verification). Izveštaj o radu ove grupe dao je Pierre Henry iz Evropske Komisije.

Tokom sastanka prezentovan je  izveštaj Evropske železničke agencije (ERA), napredak vezano za implementaciju EA strategije 2025, kao i aktivnosti na nivou ILAC-a. 

Drugi dan održana je radionica. Članovi IC bili su podeljeni 6 grupa koje su unutar sebe razmatrale i na kraju prezentovale svoje odgovare u okviru sledećih tema:

- Pitanje ispitivanja u okviru kontrolisanja kao i zahtevi klijenata za kompletnom uslugom koja podrazumeva i druge usluge osim kontrolisanja,

- Međusobni uticaj primene standarda ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17020,

- Ocena rizika povezana sa kombinovanim aktivnostima koje može pružati matična organizacija čije je kontrolno telo deo, a koji su povezani sa predmetom kontrolisanja.

Sledeći sastanak EA IC biće održan 12. marta 2019. godine u Oslu. Komitetu su ispred ATS-a prisustvovali Ivan Gagić i Jovana Jovanović.