Navigacija

GODIŠNJI SASTANAK SA EKSPERTIMA ZA ODLUČIVANJE O AKREDITACIJI I ČLANOVIMA SEKTORSKIH KOMITETA ATS-A

Obaveštenja

Godišnji sastanak sa ekspertima za odlučivanje o akreditaciji, članovima sektorskih komiteta ATS-a održan je 8. februara 2019. godine.

Glavne teme sastanka su, pored aktuelnih tema iz postupka odlučivanja koja su realizovana u prethodnoj godini, bile sledeće: ATS u 2018. godini sa posebnim osvrtom na odluku EA o održavanju multilateralnog sporazuma, realizovane obuke za ocenjivače i tehničke eksperte, promene koje sa sobom donosi novo izdanje SRPS ISO/IEC 17025: 2017, kao i nova izdanja dokumenata za ocenjivanje laboratorija i kontrolnih tela. Predstavljeni su i ambiciozni planovi za 2019. godinu koji su utvrđeni Godišnjim planom i programom rada ATS.

Na kraju sastanka se diskutovalo o pitanjima koje su inicirali eksperti, sa ciljem poboljšanja efikasnosti procesa odlučivanja o akreditaciji.