Навигација

ГОДИШЊИ САСТАНАК СА ЕКСПЕРТИМА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ И ЧЛАНОВИМА СЕКТОРСКИХ КОМИТЕТА АТС-А

Обавештења

Годишњи састанак са експертима за одлучивање о акредитацији, члановима секторских комитета АТС-а одржан је 8. фебруара 2019. године.

Главне теме састанка су, поред актуелних тема из поступка одлучивања која су реализована у претходној години, биле следеће: АТС у 2018. години са посебним освртом на одлуку ЕА о одржавању мултилатералног споразума, реализоване обуке за оцењиваче и техничке експерте, промене које са собом доноси ново издање SRPS ISO/IEC 17025: 2017, као и нова издања докумената за оцењивање лабораторија и контролних тела. Представљени су и амбициозни планови за 2019. годину који су утврђени Годишњим планом и програмом рада АТС.

На крају састанка се дискутовало о питањима које су иницирали експерти, са циљем побољшања ефикасности процеса одлучивања о акредитацији.