Navigacija

Informacije o primeni novih dokumenata

Obaveštenja

U skladu sa Planom aktivnosti koje su usmerene na usaglašavanje rada ATS sa zahtevima novog izdanja standarda ISO/IEC 17011, 6. maja 2019. godine usvojen je dokument ATS-PR08, Oblasti aktivnosti ATS. Ovim dokumentom su utvrđene vrste akreditacija i oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima ATS sprovodi svoje aktivnosti.

Takođe, izmenjen je dokument ATS-UP36, Opšta načela nepristrasnosti koji sadrži načela u vezi sa identifikacijom, analizom i otklanjanjem rizika vezanih za nepristrasnost i nezavisnost tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Oba dokumenta dostupna su na sajtu ATS, https://www.ats.rs/sr/strane/dokumenti-i-propisi.