Навигација

Информације о примени нових докумената

Обавештења

У складу са Планом активности које су усмерене на усаглашавање рада АТС са захтевима новог издања стандарда ISO/IEC 17011, 6. маја 2019. године усвојен је документ АТС-ПР08, Области активности АТС. Овим документом су утврђене врсте акредитација и области оцењивања усаглашености у којима АТС спроводи своје активности.

Такође, измењен је документ АТС-УП36, Општа начела непристрасности који садржи начела у вези са идентификацијом, анализом и отклањањем ризика везаних за непристрасност и независност тела за оцењивање усаглашености.

Оба документа доступна су на сајту АТС, https://www.ats.rs/sr/strane/dokumenti-i-propisi.