Navigacija

Objavljen video snimak Evropske organizacije za akreditaciju pod naslovom “Šta predstavlja EA?”

Međunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom sajtu, https://european-accreditation.org/,  21. oktobra 2019. godine, objavila video snimak pod naslovom ,,Šta predstavlja  EA?”.

Cilj ovog video snimka, koji se može pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=CohgJJ7PUHY, je da se široj javnosti, putem jednostavne poruke,  približi akreditacija, kao i aktivnosti EA.

Često, pojam akreditacija može zvučati komplikovano za razumevanje, posebno onima koji nisu iz sveta akreditacije. Takođe, može delovati prilično nepoznato i građanima koji se na svakom koraku susreću sa aktivnostima koje su na neki način povezane sa akreditacijom, a da toga nisu svesni.

EA čvrsto veruje da krajnji korisnici kao što su zakonodavci, privrednici i potrošači treba da razumeju ulogu akreditacije i njene prednosti.

Zahvaljujući EA, akreditacije i sertifikati su međusobno harmonizovani na evropskom nivou  i korisnici imaju pristup bezbednijim i kvalitetnijim proizvodima i uslugama, od hrane do igračaka, od električnih aparata do automobila. Video snimak prenosi ovu poruku na pravi način.