Navigacija

Izveštaj sa Zajedničkog godišnjeg sastanka međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC-a i IAF-a

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti


U Frankfurtu je u periodu od 21. do 31. oktobra 2019. godine održan zajednički godišnji sastanak međunarodnih organizacija za akreditaciju. Zajednička generalna skupština ovih organizacija je donela odluku da prihvati preporuku Zajedničkog izvršnog komiteta o ustanovljavanju jedinstvene međunarodne organizacije za akreditaciju na osnovu rezultata istraživanja sprovedenih u cilju podrške Strateškim planovima IAF 2020 – 2025 i ILAC 2021 – 2025.


Usvojene Rezolucije na 23. Generalnoj skupštini ILAC-a

Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.02)
Generalna skupština pozdravlja proširenje ILAC MRA sporazuma u oblasti akreditacije provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema standardu ISO/IEC 17043.


Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.03)
Generalna skupština potvrđuje rezultate elektronskog glasanja da se prihvati sledeća organizacija u svojstvu pridruženog člana: Zapadnoafrički sistem akreditacije (SOAC), Obala Slonovače.


Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.04)
Generalna skupština usvaja Odluku Saveta za ILAC multilateralni sporazum da se prihvati izveštaj o ocenjivanju i da se prizna proširenje u okviru ILAC MRA sporazuma za sledeće reginalno telo:

 • APAC - proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043).

Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.05)
Generalna skupština pozdravlja nove potpisnike ILAC MRA sporazuma za navedene vrste akreditacije:

 • National Centre of Accreditation (NCA), Kazahstan, proširenje za medicinske laboratorije (ISO 15189),
 • Finnish Accreditation Service (FINAS), Finska, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • United Kingdom Accreditation Service (UKAS), Ujedinjeno Kraljevstvo, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Raad voor Accreditatie (RvA), Holandija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC), Španija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Czech Accreditation Institute (CAI), Republika Češka, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Slovenian Accreditation (SA), Slovenija, proširenje za medicinske laboratorije (ISO 15189),
 • Egyptian Accreditation Council (EGAC), Egipat, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • L’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), Italija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Danish Accreditation Fund (DANAK), Danska, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Slovak National Accreditation Service (SNAS), Slovačka, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), Nemačka, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Hellenic Accreditation System (ESYD), Grčka, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Belgian Accreditation Body (BELAC), Belgija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Turkish Accreditation Agency (TURKAK), Turska, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • National Accreditation Authority (NAH), Mađarska, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC), Švedska, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Emirates National Accreditation System (ENAS), Ujedinjeni Arapski Emirati, ispitivanje (ISO/IEC 17025) i etaloniranje (ISO/IEC 17025),
 • Romanian Accreditation Association (RENAR), Rumunija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Polish Centre for Accreditation (PCA), Poljska, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. (PJLA), SAD, proširenje za medicinske laboratorije (ISO 15189),
 • Norwegian Accreditation (NA), Norveška, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Pakistan National Accreditation Council (PNAC), Pakistan, proširenje za kontrolisanje (ISO/IEC 17020),
 • Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity (AOSC), Vijetnam, ispitivanje (ISO/IEC 17025) i etaloniranje (ISO/IEC 17025),
 • Comité Francais d’Accreditation (Cofrac), Francuska, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Philippine Accreditation Bureau (PAB), Filipini, proširenje za kontrolisanje (ISO/IEC 17020) i medicinske laboratorije (ISO 15189),
 • Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), Kolombija, proširenje za medicinske laboratorije (ISO 15189),
 • Hong Kong Accreditation Service (HKAS), Hong Kong, Kina, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Association of Analytical Centers “Analitica” (AAC Analitica), Ruska Federacija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • American Association for Laboratory Accreditation (A2LA), SAD, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • International Accreditation New Zealand (IANZ), Novi Zeland, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • ANSI National Accreditation Board (ANAB), USA, proširenje za medicinske laboratorije (ISO 15189) and proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Singapore Accreditation Council (SAC), Singapur, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), Indija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Taiwan Accreditation Foundation (TAF), Kineski Tajpej, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Science Technology (BLA-DSS), Tajland, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • National Accreditation Body of Indonesia (KAN), Indonezija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Japan Accreditation Board (JAB), Japan, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), Kina, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • National Association of Testing Authorities, Australia (NATA), Australija, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Entidad Mexicana de acredicatión a.c. (ema), Meksiko, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043),
 • Ethiopian National Accreditation Office (ENAO), Etiopija, proširenje za kontrolisanje (ISO/IEC 17020).

Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.06)
Generalna skupština ratifikuje odluku Izvršnog komiteta da prizna sledeću organizaciju za pridruženog člana:

 • Nacionalna služba za akreditaciju Gane (GhaNAS), Gana.

Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.14)
Generalna skupština usvaja predlog Izvršnog komiteta za izmenu roka plaćanja za godišnju članarinu u ILAC–u, sa 90 na 60 dana sa predloženim datumom primene od 01. januara 2021. godine.


Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.15)
Generalna skupština odobrava nastavak vođenja ILAC Sekretarijata od strane NATA, Australija, na dvogodišnji period, od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2021. godine sa opcijom produženja na dodatne dve godine u skladu sa sporazumom predloženim od strane Izvršnog komiteta.


Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.16)
Generalna skupština prihvata rezultate Studije Sekretarijata ILAC-a kao osnovu za ILAC-ovu poziciju u budućim diskusijama u vezi uloge Sekretarijata u jedinstvenoj međunarodnoj organizaciji za akreditaciju.

Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.17a)
Generalna skupština odobrava usvajanje izmene u formuli za plaćanje naknade za članarinu, predložene od strane Izvršnog komiteta, uzimajući u obzir načelo „jedan glas po članu organizacije“ u skladu sa aktom o izmeni i dopuni odluke o osnivanju organizacije (Articles of Association) koji je usvojen Rezolucijom GA 23.17. Datum primene biće januar 2020. godine.

Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.19)
Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, odobrava usvajanje revidiranog statuta ILAC-a (Bylaws, prečišćen nacrt teksta br. 11 od 14.09.2019. godine, distribuiran članovima ILAC-a 20. septembra 2019. godine). Revidirani ILAC–ov podzakonski akt stupa na snagu danom zavođenja izmenjenog akta o osnivanju ILAC-a (Articles of Association).

Rezolucija (ILAC Resolution GA 23.20)
Generalna skupština podržava preporuku Izvršnog komiteta, da postavi vršioca dužnosti predsedavajućeg ILAC-ovog Komiteta za marketing i komunikacije od kandidata čije su nominacije dobijene kao rezultat konsultacija članica, za period od godinu dana koji započinje u decembru 2019. godine.

Rezolucija (Resolution GA 23.22)
Generalna skupština odobrava povlačenje dokumenta ILAC G11:07/2006 ILAC Smernice o kvalifikacijama i kompetencijama ocenjivača i tehničkih eksperata.

Izveštaj sa 33. godišnjeg sastanka Generalne skupštine IAF-a


IAF Rezolucija 2019-14 Odobrenje standarda ISO/IEC 17029:2019 kao normativnog dokumenta - Postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, Generalna skupština  je donela odluku da usvoji standard ISO/IEC 17029:2019 kao IAF-ov normativni dokument danom objavljivanja u Listi normativnih dokumenata IAF-a.

IAF Rezolucija 2019-15 Akreditovani sertifikat se izdaje samo prema normativnim dokumentima koji sadrže zahteve - Generalna skupština je  postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, odlučila da se akreditovani sertifikat izdaje samo na osnovu dokumenata / standarda koji sadrže zahteve.

IAF Rezolucija 2019-16 Povlačenje IAF MD3:2008 - Procedure naprednog nadzora i resertifikacje (ASRP) - Generalna skupština je  postupajući po preporuci Tehničkog komiteta rešila da odmah povuče obavezujući dokument IAF MD 3: 2008 (ASRP), Izdanje 1, verzija 2, objavljeno 1. februara 2008. godine.
Sertifikaciona tela će imati rok od godinu dana od povlačenja dokumenta (31. oktobar 2019. godine da izvrše zahtevanu promenu u vezi povlačenja dokumenta IAF MD3 prema svojim klijentima.

IAF Rezolucija 2019-17 Prelazni periodi za standard ISO 22301:2019 - Postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, Generalna skupština je donela odluku da prelazni periodi za reviziju standarda  ISO 22301 - Društvena bezbednost - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja-Zahtevi, budu tri godine od poslednjeg dana u mesecu objavljivanja revidirane verzije standarda.

Sve sertifikacije prema standardu ISO 22301:2012 moraju isteći ili biti povučene do kraja prelaznog perioda.

U okviru prelaznog perioda:

 • Akreditaciona tela moraju biti spremna da izvrše tranziciona ocenjivanja za standard  ISO 22301:2019 u roku od šest meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja revidiranog standarda.
 • TOU moraju sa akreditacionim telima da završe tranziciju na standard ISO 22301:2019 u roku od 18 meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja revidirane verzije standarda.
 • TOU moraju da prestanu da sprovode početne i resertifikacione provere prema standardu ISO 22301:2012 u roku od 18 meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja revidirane verzije standarda.

IAF Rezolucija 2019-18 Prelazni periodi za standard 14064-3:2019 - Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, je odlučila da prelazni period za reviziju standarda ISO 14064-3 bude 4 godine, od 30. aprila 2019. godine. Bilo koje obaveze validacije i verifikacije gasova staklene bašte koje počinju nakon  30. aprila 2023. godine,  moraju biti izvedene prema standardu ISO 14064-3:2019.


U okviru prelaznog perioda:

 • Akreditaciona tela moraju da budu spremna da obave ocenjivanja prema standardu ISO 14065 koristeći 14064-3: 2019, za šeme ocenjivanja usaglašenosti koje se pozivaju na standard ISO 14064-3, u roku od 18 meseci od 30. aprila 2019. godine.
 • U slučajevima u kojima lokalni zakon/regulativa zahtevaju akreditovanu validaciju/verifikaciju koja se poziva na standard ISO 14064-3:2006 i nije dopunjena novom verzijom standarda ISO 14064-3:2019, upotreba standarda 14064-3:2006 u akreditovanoj validaciji/verifikaciji se može proširiti.

IAF Rezolucija 2019-19 Prelazni periodi za standard ISO 14065:202x – Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, je odlučila da prelazni period za reviziju standarda ISO 14065 mora  biti tri godine od datuma objavljivanja standarda ISO 14065:202x.

 • Akreditaciona tela moraju biti spremna da izvrše ocenjivanje u svrhu prelaska prema novoj verziji standarda ISO 14065 u roku od 12 meseci od datuma objavljivanja.
 • Sve akreditacije prema novoj verziji standarda ISO 14065 moraju zahtevati akreditaciju prema standardu ISO/IEC 17029.
 • U slučajevima u kojima lokalni zakon/regulativa zahtevaju akreditovanu validaciju/verifikaciju koja se poziva na standard ISO 14065:2013 i nije dopunjena novom verzijom standarda ISO 14065, upotreba standarda ISO 14065:2013 u akreditovanoj validaciji/verifikaciji se može proširiti.

IAF Rezolucija 2019-21 (tačka deset dnevnog reda) Proširenja obima regionalne akreditacione grupe IAF MLA - Generalna skupština je prihvatila proširenje MLA obima za sledeće članove regionalnih grupa, u periodu od prošlog zasedanja Generalne skupštine 2018. godine:

 •  IAAC – Pod-obim: Nivo 4: ISO 50003; 5: Pod-obim: Nivo 5: ISO 50001
 • APAC – Pod-obim: Nivo 5: ISO 13485.

IAF Rezolucija 2019-22 –  Nova akreditaciona tela koja su potpisnici IAF MLA sporazuma – Generalna skupština je prihvatila prijem sledećih akreditacionih tela, članova IAF-a potpisnika IAF MLA sporazuma, u periodu od prošlog zasedanja Generalne skupštine 2018. godine:

 • MOLDAC, Moldavija (EA) – Glavni obim: Sertifikacija proizvoda – ISO/IEC 17065; Glavni obim: Sertifikacija sistema menadžmenta  – ISO/IEC 17021-1; Pod-obima: Nivo 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3; Pod-obimi: Nivo 5: ISO 22000, ISO 9001;
 • LA Litvanija (EA) – Glavni obim: Sertifikacija proizvoda – ISO/IEC 17065; Glavni obim: Sertifikacija osoba – ISO/IEC 17024; Glavni obim: Sertifikacija sistema menadžmenta – ISO/IEC 17021-1; Pod-obimi: Nivo 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 27006;  Pod-obimi: Nivo 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001

IAF Rezolucija 2019-23 – proširenja obima IAF MLA sporazuma - Generalna skupština je prihvatila proširenja MLA obima sledećih akreditacionih tela, članova IAF-a, u periodu od prošlog zasedanja Generalne skupštine 2018. godine:

 • DAkkS Nemačka (EA) – Pod-obimi: Nivo 5: FAMI-QS sertifikaciona šema;
 • IARNM Severna Makedonija (EA) – Glavni obim: Sertifikacija sistema menadžmenta - ISO/IEC 17021-1; Pod-obimi: Nivo 4: ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2; Pod-obimi: Nivo 5: ISO 9001, ISO 14001;
 • ANAB Sjedinjene Američke Države (IAAC) – Pod-obim: Nivo 4: ISO 50003;Pod-obimi: Nivo 5: ISO 50001;
 • IAS  Sjedinjene Američke Države (APAC) – Pod-obimi: Nivo 4: GlobalG.A.P. IFA General Regulations; Pod-obimi: Nivo 5: Global G.A.P. IFA CPCCs, ISO 13485;
 • DSM Malezija (APAC) – Pod-obim: Nivo 5: ISO 13485;
 • KAN Indonezija (APAC) –Pod-obimi: Nivo 4: ISO/IEC 27006, ISO 50003; Pod-obimi: Nivo 5: ISO/IEC 27001, ISO 50001;
 • OAA Argentina (IAAC) – Pod-obim: Nivo 4: ISO/TS 22003; Pod-obim: Nivo 5: ISO 22000;
 • SCC Kanada (IAAC) – Pod-obimi: Nivo 4: ISO/TS 22003, ISO 50003; Pod-obimi: Nivo 5: ISO 22000, ISO 50001, ISO 13485;
 • NABCB Indija (APAC) – Glavni obim: Sertifikacija osoba: - ISO/IEC 17024;
 • PAB Filipini (APAC) – Pod-obim: Nivo 4: ISO/TS 22003; Pod-obim: Nivo 5: ISO 22000;
 • SAC Singapur (APAC) – Glavni obim: Sertifikacija osoba: - ISO/IEC 17024; Pod-obim: Nivo 4: ISO/IEC 27006; Pod-obimi: Nivo 5: ISO/IEC 27001, ISO 13485;
 • TURKAK Turska (EA) – Glavni obim: Validacija i verifikacija -  ISO 14065.

IAF Rezolucija 2019-24 – Proširenje IAF MLA pod-obima na standard ISO 45001 – Generalna skupština je, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, podržala proširenje IAF MLA sporazuma u okviru glavnog obima  sertifikacije sistema menadžmenta (ISO/IEC 17021-1) na standard ISO/IEC TC 17021-10 kao pod-obim,  nivo 4 i standard ISO 45001, kao pod-obim, nivo 5, u skladu sa procedurom  IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.


IAF Rezolucija 2019-25 – Proširenje IAF MLA obima na standard ISO/IEC 17029 – Generalna skupština je, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, podržala proširenje IAF MLA sporazuma, u okviru nivoa 2 – Validacija  i Verifikacija, na standard ISO/IEC 17029, kao novi IAF MLA nivo 3 standard,  u skladu sa procedurom IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.