Navigacija

Obeležena 20. godišnjica rada nacionalnog akreditacionog tela Turske (TURKAK)

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije imalo je tu čast i zadovoljstvo da bude pozvano na proslavu turskog akreditacionog tela povodom obeležavanja dvadeset godina od osnivanja. Direktor ATS-a, prof. dr Aco Janićijević prisustvovao je ovom svečanom događaju koji se odigrao 1. novembra 2019. godine u Antaliji.

Svečanoj ceremoniji, prisustvovali su mnogobrojni predstavnici iz sveta akreditacije pa su gosti međusobno mogli da podele svoja iskustva i ojačaju veze između akreditacionih tela i ostalih institucija u cilju poboljšanja globalne trgovine. Među govornicima bili su predstavnici međunarodnih institucija kao što su ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) i IAF (Međunarodni forum za akreditaciju), kao i drugi predstavnici infrastrukture kvaliteta. Novopostavljeni generalni sekretar TURKAK-a, gospođa G. Banu Müderrisoğlu, svojim govorom otvorila je ovu svečanost, a potom se prisutnima obratio i ministar spoljnih poslova Turske, gospodin Mevlüt Çavuşoğlu. Među učesnicima ovog programa bili su i dr Andreas Steinhorst, izvršni sekretar EA (Evropske organizacije za akreditaciju), zatim, gospođa Maria Papatzikou, zamenik predsedavajućeg EA, gospodin Thomas Facklam, bivši predsedavajući IAF-a i EA, gospođa  Maribel Lopez, potpredsednica ILAC-a, gospodin Emanuele Riva, potpresednik IAF-a, gospođa Gonca Yilmaz Batur, zamenik ministra trgovine i gospodin Faruk Kaymakci, zamenik ministra spoljnih poslova i direktor za poslove EU.

Ovom prilikom gostima je predstavljena prezentacija projekta i film ,,Automatizacija procesa u obavljanju poslova akreditacije i pružanju usluga”, a potom i panel ,,Uloga akreditacije u kvalitetu i bezbednosti proizvoda - trenutne i buduće perspektive“ na kome su izlagali i predstavnici drugih akreditacionih tela. Učesnici panel diskusije bili su: gospodin Norman Brunner, predsedavajući IAF MLAC, AA (Akreditaciono telo Austrije); gospodin Kevin Belson, predsedavajući EA CC, UKAS (Akreditaciono telo Ujedinjenog Kraljevstva); gospodin Ron Josias, predsedavajući AFRAC-a (Afričke organizacije za akreditaciji), SANAS (Južnoafrički nacionalni sistem akreditacije); gospodin Atakan Baştürk, bivši generalni sekretar TURKAK-a, dok je panel diskusiju vodio ministar industrije i tehnologije, dr H. İbrahim Çetin (bivši generalni sekretar TURKAK-a).

Čelnici TURKAK-a istakli su da su tokom dvadeset godina svog postojanja izgradili poverenje između zainteresovanih strana zasnovano na kvalitetu i kompetentnosti i da su stekli uticaj na gotovo sve oblasti života, posebno u ekonomskoj, socijalnoj i industrijskoj oblasti.

Učesnici programa i gosti  svečanog skupa TURKAK-a