Navigacija

Obaveštenje za sva sertifikaciona tela

ObaveštenjaAktuelnosti

Obaveštenje za sva sertifikaciona tela u vezi nastale situacije pojavom korona virusa

Kao što ste već ranije obavešteni na našem sajtu (OVDE ►), Akreditaciono telo Srbije (ATS) kontinuirano prati razvoj situacije u vezi širenja korona virusa i u skladu sa tim obaveštava sva sertifikaciona tela da je potrebno da prate uputstva data u dokumentu  ID3:2011 (IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations) u vezi upravljanja nepredviđenim događajima koji mogu da utiču na rad sertikacionih tela, a posebno u odnosu na potencijalne izmene rasporeda sertifikacionih provera odnosno uvođenja drugih raspoloživih tehnika provere.

Ukoliko se sertifikaciona tela odluče da koriste informacije i komunikacione tehnologije koje omogućavaju proveru na daljinu i pružaju podršku i održanje integriteta procesa provere, potrebno je da ista primenjuju obavezujući dokument  IAF MD 4 (Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes).

Prema preporukama IAF-a (https://www.iaf.nu/articles/IAF_Statement_on_COVID19/636) sve ove mere uvode se radi očuvanja zdravlja i bezbednosti osoblja sertikacionih i akreditacionih tela, kao i radi očuvanja akreditovane sertifikacije na najbolji mogući način u ovom trenutku. Naravno, potrebno je i dalje poštovati sve one mere koje propisuje Vlada Republike Srbije i nadležni organi.

Radi davanja odgovora na neke od vaših nedoumica IAF je objavio na svom sajtu odgovore na najčešće postavljena pitanja (https://www.iaf.nu/articles/IAF_COVID19_FAQs/638) u vezi sa nastalom situacijom. Molimo vas da pogledate prezentovane odgovore.

Ukoliko imate nekih pitanja potrebno je da se obratite Nataliji Jovičić Zarić, pomoćniku direktora ATC-a putem mejla natalija.jovicic_zaric@ats.rs.

Vaš, ATS