Navigacija

Dvadeset četvrto izdanje elektronskog Biltena ATS-a

ObaveštenjaAktuelnostiPromocija

Novo izdanje Biltena ATS-a

Poštovani čitaoci, uprkos ovoj teškoj situaciji koja nas je sve zadesila, trudili smo se da i dalje održimo svoj tempo rada i da ovim poslednjim, 24. izdanjem Biltena ATS-a za ovu godinu to i pokažemo. Pisali smo o raznim temama iz svih oblasti infrastrukture kvaliteta na koje ste već navikli i nadamo se da ni ovoga puta nismo izneverili vaše poverenje. 

Tema ovog broja je objavljivanje novog dokumenta: EA-2/20 G: 2020 Konsultantske aktivnosti i nezavisnost tela za ocenjivanje usaglašenosti. Dokument definiše pristup EA u ocenjivanju nezavisnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti u odnosu na aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koje sprovode ova TOU kao imenovana tela a u vezi sa konsultantskim i drugim aktivnostima koje su izvan obima akreditacije.

Detaljnije o ovom dokumentu, možete pročitati u samom Biltenu ATS-a kao i o tranziciji prema novom izdanju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 koja se privodi kraju. Takođe se može pročitati i o reviziji dokumenta EA-4/09: Akreditacija laboratorija za senzorska ispitivanja; usvojenim rezolucijama na Generalnim skupštinama međunarodnih organizacija: EA, ILAC i IAF; bilateralnom sastanku NAH-a i ATS-a i ostalim temama, kako iz oblasti akreditacije, tako i iz oblasti standardizacije i metrologije.

Ukoliko imate neki komentar ili predlog u vezi sa sadržajem Biltena, slobodno nam možete poslati na naš poznati mejl: office@ats.rs 

Srdačno, Vaš ATS