Navigacija

Proslava povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji 2021.

ObaveštenjaAktuelnostiPromocijaDan akreditacije

Proslava povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 28. juna 2021.godine u Klubu poslanika u Beogradu, organizovalo proslavu povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji, kada je pre 21 godinu donet prvi sertifikat o akreditaciji.

Ovo je bila i prilika da se obeleži i proslavi Svetski dan akreditacije, koji se na globalnom nivou proslavlja 9. juna, datum koji su zajednički ustanovili ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) i IAF (Međunarodni forum za akreditaciju).

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana akreditacije je posvećena ciljevima održivog razvoja i glasi: „Podrška sprovođenjy ciljeva održivog razvoja“ koji se bave globalnim izazovima, uključujući siromaštvo, nejednakost, klimatske promene, degradaciju životne sredine i pravdu.


Klub poslanika


Svečanosti u Klubu poslanika prisustvovali su predstavnici ministarstva Vlade Republike Srbije, predstavnici državnih institucija i univerziteta, uvaženi gosti iz regiona, članovi organa i tela ATS-a, članovi tehničkih komiteta ATS-a, tela za ocenjivanje usaglašenosti, ocenjivači i eksperti. Milan Ljušić, državni sekretar Ministarstva privrede


Ispred Ministarstva privrede prisutnima se obratio Milan Ljušić, državni sekretar. Ovom prilikom govorio je o ulozi Ministarstva privrede kao koordinatora za tehničke propise i organa nadležnog za kreiranje strategije i sprovođenje politike razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije. Pritom je istakao postojanje višestruke koristi od akreditacije koju imaju ne samo potrošači i dobavljači, već i celokupna privreda i infrastruktura kvaliteta Republike Srbije.   Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za Kvalitet i Standardizaciju Srbije


Na svečanom skupu zvanicama i domaćinima proslave obratio se i profesor dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za Kvalitet i Standardizaciju Srbije.Sandra Dokić, pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine


Jedna od uvaženih zvanica i govornika proslave ATS-a bila je i gospođa Sandra Dokić, pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine koja je pri obraćanju ukazala na važnost akreditacije, i kroz aktuelnu temu Svetskog dana akreditacije govorila upravo o ciljevima koji podržavaju prirodne sisteme i zaštitu životne sredine, kao i da se korišćenjem akreditovanih ispitivanja, merenja i usluga verifikacije i validacije jača globalni odgovor na pretnju klimatskim promenama igrajući centralnu ulogu u programima energetske efikasnosti, proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i javnim politikama u ovoj oblasti. dr Sloboden Čokrevski, direktor Instituta za akreditaciju Republike Severne Makedonije


ATS je imao veliku čast i zadovoljstvo da na svečanosti ugosti gospodina dr Slobodena Čokrevskog, direktora Instituta za akreditaciju Republike Severne Makedonije koji je prilikom govora izrazio svoje veliko poštovanje i zahvalnost prema ATS-u i kao domaćinu proslave i kao instituciji sa kojom održava međunarodnu saradnju. prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a


Nešto više o aktivnostima ATS-a u proteklom periodu, ključnim tačkama u razvoju sistema akreditacije, šemama akreditacije, međunarodnoj saradnji kao i o najvažnijim aktivnostima ATS-a u proteklih 5 godina, planovima ATS-a za naredni period, govorio je v.d. direktora ATS-a, prof. dr Aco Janićijević. Ovom prilikom je istakao porast broja akreditovanih tela koji je dostigao cifru 728, a sa njihovim porastom, rastao je i broj vodećih i tehničkih ocenjivača, kao i tehničkih eksperata. Takođe je najavljeno da će se krajem 2021. godine, u novembru, realizovati kolegijalno ocenjivanje od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA).laureati


Centralni deo proslave odnosio se na segment „20 godina sa nama“ i tom prilikom je posebna pažnja ukazana akreditovanim telima koja su pre tačno 20 godina dobila prvi sertifikat o akreditaciji. Prof. dr Aco Janićijević uručio je zahvalnice i plakete, odajući na taj način priznanje za dugogodišnju saradnju telima:


Institut za stočarstvo, Laboratorija za hemiju i mikrobiologiju; Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Laboratorija  CIAH; Institut za puteve a.d., Zavod za građevinske materijale, Laboratorija za asfalt, ugljovodonična veziva i hidroizolacije; Centar za ispitivanje namirnica doo Cin Beograd; SP laboratorija AD Bečej; Klinički centar Srbije, Beograd, Centar za medicinsku biohemiju; Jugoinspekt Beograd AD; doo Jugoinspekt Novi Sad; Kvalitet AD Niš; JUQS doo Beograd; Institut za nuklearne nauke „Vinča“,Centar za protiveksplozivnu zaštitu CENEh; Poljoprivredna stručna služba Institut "Tamiš" doo, Pančevo, Laboratorija "Tamiš Agrolab"; Institut za puteve AD, Beograd, Zavod za građevinske materijale, Laboratorije za beton i veziva; Enološka stanica Vršac doo Vršac, Laboratorija; „Instalacija inženjering“ d.o.o., Laboratorija za ispitivanje; Institut za puteve A.D., Zavod za građevinske materijale, Laboratorija za kamen i kameni agregat; Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Vojna kontrola kvaliteta; Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Laboratorija za zemljište i agroekologiju; Š&P - Timex DOO Novi Sad, Laboratorija za ispitivanje; Institut za puteve A.D., Zavod za geotehniku, Laboratorija za geomehaniku.prof. dr Vladimir Popović, redovni profesor na Katedri za motorna vozila Mašinskog fakulteta u Beogradu i rukovodioc laboratije CIAH


U ime svih dobitnika laureata iz redova tela za ocenjivanje usaglašenosti obratio se profesor dr Vladimir Popović, redovni profesor na katedri za motorna vozila Mašinskog fakulteta u Beogradu i rukovodioc laboratorije CIAH. Prim. dr Sanja Stanković, direktor Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije


Proslavu je svojim prisustvom i prigodnim govorom uveličala i prim. dr Sanja Stanković, direktor Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije aludirajući na značaj akreditacije u medicini.

U toku svečanog skupa odana je počast preminulim saradnicima i dragim kolegama koji su preminuli u poslednjih godinu dana i kojima je iskazana zahvalnost za sve što su uradili u profesionalnim karijerama i radu za ATS-a, kao i duboko žaljenje za gubitkom velikih stručnjaka, prijatelja i poštovanih kolega.

Dr Slavko Muždeka, prof. dr Vesna Matović, Vladeta Matović i prof. dr Boris Lončar, zauvek će ostati u našim srcima i ostaće zapamćeni kao stučnjaci koji su svojim znanjem i veštinama doprineli kvalitetu akreditacije i radu ATS-a.

Posebnu pažnju na proslavi dobili su i ocenjivači koji su obeležili 20 godina rada u pulu ocenjivača i eksperata ATS-a koji su ovom prilikom primili zahvalnice i plakete za dugogodišnju saradnju i doprinos u razvoju sistema akreditacije i kvalitetu poslovanja ATS-a. Radivoje Nikoličić, diplomirani mašinski inženjer, vodeći ocenjivač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje, kontrolna i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, sistema menadžmenta i osoba


Gospodin Radivoje Nikoličić, diplomirani mašinski inženjer, vodeći ocenjivač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje, kontrolna i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, sistema menadžmenta i osoba obratio se u ime ocenjivača i eksperata. Sreten Selaković, diplomirani mašinski inženjer, specijalista iz oblasti raketne tehnike, vodeći ocenjivač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje, kontrolna i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda


Plakete su primili i Sreten Selaković, diplomirani mašinski inženjer, specijalista iz oblasti raketne tehnike, vodeći ocenjivač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje, kontrolna i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda,


 Ratomir Stanojlović, diplomirani mašinski inženjer, vodeći ocenjivač za laboratorije za ispitivanje i kontrolna tela


i Ratomir Stanojlović, diplomirani mašinski inženjer, vodeći ocenjivač za laboratorije za ispitivanje i kontrolna tela, koji je obeležio ovaj svečani jubilej.

U toku programa svečanosti gosti su imali priliku da uživaju u kratkim promotivnim filmovima od strane IAF-a i ILAC-a povodom obeležavanja Svetskog dana akreditacije prezentujući aktuelnu temu kroz koju se ističe promocija, značaj i uloga akreditacije, a to je kroz podršku ciljeva održivog razvoja.Prvi film nosi naziv „Zadovoljenje potreba ljudi“.


Ova grupa ciljeva se fokusira na pospešivanje blagostanja i na suzbijanje gladi, smanjenje nejednakosti i omogućavanje pristupa dobrom zdravlju. Akreditacija podržava potrebe ljudi kao što potvrđuje bezbednost i kvalitet proizvoda.Drugi film nosi naslov: „Obezbeđivanje prosperiteta“. 


Ova grupa ciljeva se odnosi na industriju, inovacije, infrastrukturu, dostojanstveni rad i ekonomski rast. Akreditacija potpomaže konkurentnost na domaćim tržištima, tako što olakšava trgovinu i uvoznicima i izvoznicima uklanjanjem tehničkih barijera. Ekonomski razvoj, ključan za razvoj prosperiteta povezan je sa domaćom i prekograničnom trgovinom, a potreba za ispunjavanjem regulatornih zahteva i nacionalnih standarda se upravo dokazuje pouzdanim akreditovanim ocenjivanjem usaglašenosti.


Poslednji promotivni film koji smo imali priliku da vidimo je „Zaštita planete“. 


Ovaj deo ciljeva se bavi zaštitom prirodnog sveta. Globalna trgovina i preokupiranost potrošnjom, imaju negativan uticaj na životnu sredinu, korišćenjem ograničenih prirodnih resursa i povećanom produkcijom zagađenja i otpada. Akreditacija podržava ekološke performanse u cilju smanjenja zagađivanja i emitovanja gasova sa efektom staklene bašte. Uticaj čoveka na planetu dostigao je opasne nivoe, ugrožavajući održivost i upravljanje prirodnim resursima i zaštitu biosfere. Cilj Ujedinjenih nacija je da se usvoji integrisan pristup ekonomskom razvoju u kojem je održivost životne sredine ključni prioritet. Grupa „ KALEM“


Svečani program bio je upotpunjen i muzičkim numerama, kroz zvuke violine i gitare, u kom je grupa „KALEM“, koju čine Stefan Ilić i Dušan Popović Lipovac, svirala tradicionalnu muziku sa balkanskih prostora, i tako doprinela pozitivnom raspoloženju  proslave Dana akreditacije.

Posle svečanog programa gosti su nastavili druženje u opuštenoj atmosferi uživajući u koktelu i sunčanom danu u foajeu na terasi Kluba poslanika. Zaposleni ATS-a

Srdačno, Vaš ATS