Navigacija

ATS potpisao bilateralni sporazum o saradnji sa ESYD-om

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnja

U Beogradu je 20. maja 2022. godine u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održan biletaralni sastanak između ATS-a i Akreditacionog tela Republike Grčke (ESYD).

Ispred ATS-a, gospodina Konstantinosa Kourtalisa, direktora ESYD-a, je ugostio  prof. dr Aco Janićijević, v.d direktor ATS-a, sa svojim saradnicima.

Prilikom biletaralnog sastanka prof. dr Aco Janićijević je upoznao gospodina Konstantinosa Kourtalisa sa radom, aktivnostima i budućim planovima ATS-a. Predstavnici akreditacionih tela podsetili su se svoje uspešne saradnje koju su gajili i tokom prethodnih godina učestvujući u radu međunarodnih organizacija za akreditaciju EA, IAF i ILAC kao i učešćem u međunarodnim projektima. 

Tema razgovora bilateralnog sastanka bile su i međusobne studijske posete predstavnika akreditacionih tela, radi upoznavanja sa načinom rada u kolegijalnom akreditacionom telu i načinom ocenjivanja vezano za različite vrste akreditacije.

Ključna tema sastanka bila je diskusija o predlogu  Sporazuma o saradnji između ESYD-a i ATS-a kao i potpisivanje istog. 
Svrha Sporazuma između dva akreditaciona tela je da obezbedi međusobnu  kontinuiranu saradnju u raznim aspektima procesa akreditacije. 

Po završetku radnog sastanka, direktori ATS-a i ESYD-a potpisali cu bilateralni Sporazum o saradnji i izrazili zadovoljstvo vezano za skorašnju studijsku posetu predstavnika ATS-a ESYD-u koja će se realizovati u okviru projekta IPA 2017 „EU FOR SERBIA - SUPPORT FOR SAFER PRODUCTS“.

                                                            

   prof. dr Aco Janićijević, v.d direktora ATS-a sa gospodinom Konstantinosom Kourtalisom, direktorom ESYD-a

 

Detaljan tekst možete pročitati: OVDE►

S poštovanjem,
ATS