Navigacija

Svetski dan akreditacije #WAD2022

ObaveštenjaAktuelnostiNajave događajaDan akreditacije

Svetski dan akreditacije se obeležava 9. juna 2022. godine kao globalna inicijativa koju su zajednički uspostavili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), da bi se podigla svest o važnosti akreditacije.

Svetski dan akreditacije je uspostavljen 2007. godine od strane Zajedničke generalne skupštine IAF-a i ILAC-a, a prvi put je obeležen 2008. godine sa temom „Akreditacija: Uspostavljanje poverenja na globalnom tržištu“. 

Godinama unazad, teme Svetskog dana akreditacije su se ticale mnogih značajnih aspekata akreditacije, kao što je njena sposobnost da pruži poverenje u kvalitet proizvoda i usluga, način na koji ona koristi određenim grupama kao što su regulatori, kao i njena uloga i koristi koje može ostvariti u određenim sektorima i rešavanju specifičnih pitanja. Teme

Svetskog dana akreditacije poslednjih godina se fokusiraju na to kako akreditacija podržava šira globalna pitanja kao što su ciljevi održivog razvoja. 

Ovogodišnja tema Svetskog dana akreditacije glasi: „Akreditacija: Održivost u ekonomskom rastu i životnoj sredini“ i ima za cilj da skrene pažnju na to kako akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti pružaju globalna rešenja za pitanja od opšteg značaja. 

Poslednjih godina ekosistemi i prirodna staništa mnogih živih bića se nalaze pod sve većim pritiskom klimatskih promena i zagađenja. Posmatranje ekonomskog rasta kroz prizmu održivosti postalo je od suštinskog značaja. Akreditacija i standardi mogu poslužiti kao koristan alat donosiocima propisa, kompanijama i potrošačima da primenjuju ili zahtevaju ekološki prihvatljivija rešenja. 
Da bi se smanjio uticaj privrednih aktivnosti na životnu sredinu i podržao dugoročni ekonomski rast, zemlje širom sveta prelaze sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Cirkularna ekonomija je ekonomski model u kojem proizvodnja i potrošnja ne ugrožavaju životnu sredinu, jer se fokusiraju na popravku, ponovnu upotrebu, preradu i reciklažu, čime se smanjuje proizvodnja otpada i korišćenje resursa. Standardi i različite šeme ocenjivanja usaglašenosti mogu pomoći preduzećima, industriji i regulatorima u sprovođenju ekoloških politika. Akreditovano ocenjivanje usaglašenosti prema različitim standardima pruža sigurnost da se oni dosledno primenjuju.
Ove godine kao i mnogih prethodnih, uzimajući značaj koji akreditacija ima, međunarodne organizacije za akreditaciju EA, IAF i ILAC, nacionalna akreditaciona tela, njihovi saradnici i drugi činioci infrastrukture kvaliteta obeležiće na prigodan način Dan akreditacije. 
IAF i ILAC će održati virtuelni događaj povodom proslave Svetskog dana akreditacije 9. juna 2022. godine u dva različita termina, 8:00 UTC i 19:00 UTC, kako bi se događaju priključili učesnici iz različitih vremenskih zona. 

 

Zajednička izjava koju su objavili predsedavajući IAF-a i ILAC-a ističe važnost akreditacije u podršci implementaciji ciljeva održivog razvoja dostupna je: OVDE►, dok objavljeni promotivni materijal (brošura) povodom Svetskog dana akreditacije možete pogledati: OVDE►

Promotivni video za #WAD2022 možete pogledati: OVDE►

Srdačno, 
Vaš ATS