Navigacija

Novi okvir za akreditaciju sertifikacionih tela u organskoj proizvodnji

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnja

Sa ciljem uspostavljanja ponovne saradnje u oblasti organske poljoprivrede u okviru imolementacije PSD (Private Sector Development in Serbia) projekta u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održan je sastanak, dana 12. septembra 2022. godine, predstavnika ATS-a, Ministarstva poljoprivrede i GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Ispred ATS-a prisustvovao je v.d. direktora ATS-a, Dragan Pušara; zamenik direktora Jasna Stojanović; pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet Ljiljana Markićević; pomoćnik direktora za komunikaciju sa državnim organima i odnose sa javnošću, Jovana Jovanović; i vodeći organizator predmeta akreditacije, Vera Apostolović. Ispred Ministarstva poljoprivrede bili su Branislav Raketić, šef Odseka za deklarisanje politike kvaliteta i organske proizvodnje i Jelena Milić, rukovodilac grupe za organsku proizvodnju. Predstavnici GIZ-a bili su: Tomislav Knežević, šef projekta i Zagorka Marković, konsultant za organsku poljoprivredu u okviru GIZ projekta, kao i Ivana Simić, članica organizacije Serbia organica.

Tokom sastanka predstavljen je projekat odnosno komponenta koja se odnosi na segment infrastrukture kvaliteta u organskoj poljoprivredi odnosno akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju organskih proizvoda (kontrolna tela) u skladu sa zahtevima Uredbe 848/2018 (Uredba EU o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda), koja je stupila na snagu 01. januara 2022.

ATS je do sada obavljao akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju organskih proizvoda u skladu sa nacionalnim Zakonom o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS“ br. 30/10 i 17/19) i Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RS“ br. 95/20 i 24/21 ), kao i akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju organskih proizvoda koji se izvoze u skladu sa standardima organske proizvodnje i primenjene mere kontrole koji su ekvivalentni sa Uredbom Saveta (EZ) br. 834/2007, što je omogućavalo da domaća sertifikaciona tela sertifikuju domaće organske proizvode namenjene izvozu u EU.

Donošenjem nove uredbe o organskoj proizvodnji ukazala se potreba, koja je prepoznata od strane GIZ-a i Ministarstva poljoprivrede, o usaglašavanju ne samo nacionalne regulative u skladu sa zahtevima nove uredbe, već i standarda i mera prema kojima domaća sertifikaciona tela sertifikuju organske proizvode namenjene izvozu u EU. Današnjim sastankom započeti su prvi koraci u implementaciji podrške GIZ-a organskom sektoru kroz pomoć eksperata sertifikacionog tela GFRS iz Nemačke (dr Jochen Neuendorff) pružanjem ekspertize u predstavljanju zahteva nove Uredbe 848/2018 predstavnicima Ministarstva privrede, ATS-a, sertifikacionim telima i asocijacijama za organsku proizvodnju.

Očekuje se da će dalja saradnja pomenutih partnera u projektu rezultirati uspešnom akreditacijom, a posledično i priznavanjem od strane Evropske Komisije sertifikacionih tela za sertifikaciju organskih proizvoda koji se uvoze u EU, akreditovanih od strane ATS-a u skladu sa zahtevima Uredbe 848/2018 odnosno priznavanjem kontrolnog tela (control authority) u skladu sa uredbama Evropskog saveta 2021/1697, 2021/1698 (koje zamenjuju uredbu 1235/2008) i 2021/1342.

Nakon pružanja ekspertske podrške tokom meseca oktobra 2022. godine, očekuje se da će tim eksperata GIZ-a učestvovati i u podršci kako bi se implementirao dokument EA: EA-3/12 EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, koji je u obaveznoj primeni od 9. marta 2023. godine i čija je prethodna verzija implementirana u dokument sistema menadžmenta ATS-a Smernice za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje, ATS-UP26. 
 

Srdačno,

Vaš ATS