Навигација

Нови оквир за акредитацију сертификационих тела у органској производњи

ОбавештењаАктуелностиСарадња

Са циљем успостављања поновне сарадње у области органске пољопривреде у оквиру imolementacije PSD (Private Sector Development in Serbia) пројекта у просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) одржан је састанак, дана 12. септембра 2022. године, представника АТС-а, Министарства пољопривреде и GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Испред АТС-а присуствовао је в.д. директора АТС-а, Драган Пушара; заменик директора Јасна Стојановић; помоћник директора за развој и квалитет Љиљана Маркићевић; помоћник директора за комуникацију са државним органима и односе са јавношћу, Јована Јовановић; и водећи организатор предмета акредитације, Вера Апостоловић. Испред Министарства пољопривреде били су Бранислав Ракетић, шеф Одсека за декларисање политике квалитета и органске производње и Јелена Милић, руководилац групе за органску производњу. Представници GIZ-a били су: Томислав Кнежевић, шеф пројекта и Загорка Марковић, консултант за органску пољопривреду у оквиру GIZ пројекта, као и Ивана Симић, чланица организације Serbia organica.

Током састанка представљен је пројекат односно компонента која се односи на сегмент инфраструктуре квалитета у органској пољопривреди односно акредитације сертификационих тела за сертификацију органских производа (контролна тела) у складу са захтевима Уредбе 848/2018 (Уредба ЕУ о органској производњи и означавању органских производа), која је ступила на снагу 01. јануара 2022.

АТС је до сада обављао акредитацију сертификационих тела за сертификацију органских производа у складу са националним Законом о органској производњи („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 17/19) и Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21 ), као и акредитацију сертификационих тела за сертификацију органских производа који се извозе у складу са стандардима органске производње и примењене мере контроле који су еквивалентни са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 834/2007, што је омогућавало да домаћа сертификациона тела сертификују домаће органске производе намењене извозу у ЕУ.

Доношењем нове уредбе о органској производњи указала се потреба, која је препозната од стране GIZ-a и Министарства пољопривреде, о усаглашавању не само националне регулативе у складу са захтевима нове уредбе, већ и стандарда и мера према којима домаћа сертификациона тела сертификују органске производе намењене извозу у ЕУ. Данашњим састанком започети су први кораци у имплементацији подршке GIZ-а органском сектору кроз помоћ експерата сертификационог тела GFRS из Немачке (dr Jochen Neuendorff) пружањем експертизе у представљању захтева нове Уредбе 848/2018 представницима Министарства привреде, АТС-а, сертификационим телима и асоцијацијама за органску производњу.

Очекује се да ће даља сарадња поменутих партнера у пројекту резултирати успешном акредитацијом, а последично и признавањем од стране Европске Комисије сертификационих тела за сертификацију органских производа који се увозе у ЕУ, акредитованих од стране АТС-а у складу са захтевима Уредбе 848/2018 односно признавањем контролног тела (control authority) у складу са уредбама Европског савета 2021/1697, 2021/1698 (које замењују уредбу 1235/2008) и 2021/1342.

Након пружања експертске подршке током месеца октобра 2022. године, очекује се да ће тим експерата GIZ-а учествовати и у подршци како би се имплементирао документ ЕА: ЕА-3/12 EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, који је у обавезној примени од 9. марта 2023. године и чија је претходна верзија имплементирана у документ система менаџмента АТС-а Смернице за акредитацију сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње, АТС-УП26. 
 

Срдачно,

Ваш АТС