Navigacija

Uvođenje CAF modela u ATS

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnja

Prateći savremene trendove poslovanja, Akreditaciono telo Srbije (ATS) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave u okviru projekta Evropske unije (EU) za reformu javne uprave – EU4PAR, je započelo aktivnosti na uvođenju upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke procene (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF). 

CAF je alat za upravljanje kvalitetom, osnovan od strane zemalja članica EU, koji zajednički koriste menadžeri i zaposleni u vidu samoocenjivanja i na taj način analiziraju i prepoznaju svoje snage i potencijal za poboljšanje.

Sticanje CAF oznake podrazumeva ne samo postavljanje standarda koji su referentni za organizaciju već i sagledavanje širih zahteva sa ljudima, partnerima, društvene odgovornosti kao i rezultatima u ovim oblastima.

ATS je prepoznao CAF kao delotvoran instrument koji služi kontinuiranom unapređenju rada, povećanju efikasnosti i efektivnosti radnih procesa, stalnog praćenja, ocenjivanja i unapređenja kvaliteta usluga koristeći prednosti strateškog upravljanja, a na zadovoljstvo svojih korisnika i svih zainteresovanih strana.

Tokom inicijalnog sastanka održanog 21.09.2022. godine u prostorijama ATS-a, predstavljen je projekat uvođenja i primene CAF, dati su pozitivni primeri iz prakse i razmotreni su termin planovi po fazama implementacije.

Planirano je da aktivnosti na uvođenju CAF-a traju oko godinu dana.

Ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave inicijalnom sastanku su prisustvovali Ljiljana Uzelac i Danilo Rodić, a ispred Projekta EU4PAR, ekspert Goran Paštrović. Predstavnici ATS-a bili su Dragan Pušara, Simo Tomić, Ljiljana Markićević i Jovana Jovanović.

Srdačno,

Vaš ATS