Navigacija

Svečano potpisivanje proširenja EA MLA sporazuma i na oblast PT provajdera

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Povodom odluke o proširenju EA MLA sporazuma na PT provajdere (EN ISO/IEC 17043) koja je važeća od 15. oktobra 2022. godine (pročitati OVDE) tokom 52. zasedanja Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA General Assembly) održanog u Briselu, 23. i 24. novembra 2022. godine, ATS-u je ukazana čast i odato priznanje za rezultate rada u oblasti akreditacije PT provajdera, organizovanjem svečanog potpisivanja proširenja EA MLA sporazuma i na oblast PT provajdera (EN ISO/IEC 17043).

mr Dragan Pušara, v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije svečano je potpisao EA MLA sporazum koji osim etaloniranja (EN ISO/IEC 17025), ispitivanja (EN ISO/IEC 17025), uključujući medicinska ispitivanja (EN ISO 15189), kontrolisanja (EN ISO/IEC 17020), sertifikacije sistema menadžmenta (EN ISO/IEC 17021-1), sertifikacije proizvoda (EN ISO/IEC 17065) i sertifikacije osoba (EN ISO/IEC 17024), u obimu sada ima i PT provajdere (EN ISO/IEC 17043).


mr Dragan Pušara, v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije i Maria Papatzikou, predsedavajuća Saveta za multilateralne sporazume (Multilateral Agreement Council)

Potpisani EA MLA možete pogledati OVDE.
EA Rezolucije sa 52. zasedanja Generalne skupštine možete pogledati OVDE. 

 

Srdačno,

Vaš ATS