Navigacija

ATS na CLAQ 365 simpozijumu

ObaveštenjaAktuelnostiPromocija

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 21. aprila učestvovalo na CLAQ 365 simpozijumu (Laboratory Accreditatio and Quality Systems) koji je održan u hotelu Mona Plaza u Beogradu. Ovo je bio 1. simpozijum koji se odnosio na akreditaciju medicinskih laboratorija i novu verziju standarda ISO 15189:2022. Simpozijum je akreditovan kao međunarodni i na njemu su učestvovali brojni stručnjaci iz inostranstva i iz naše zemlje. Planirano je da se održi još pet simpozijuma koji su akreditovani kao nacionalni. 

Ovogodišnji  skup, otvorila je prim. dr sc. Sanja Stanković, direktorka Centra za medicinsku biohemiju, Kliničkog centra Srbije i glavna organizatorka ovog događaja.

Prisutnima se obratio i vd direktora Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara koji je govorio o aktivnostima na razvoju  šeme akreditacije medicinskih laboratorija prema standardu ISO 15189.

Ovom prilikom je podsetio prisutne da je ATS tokom 2008. godine započeo aktivnosti na razvoju ove nove šeme tako da je prva akreditacija prema standardu SRPS EN ISO 15189:2009 dodeljena 26.06.2009.godine Kliničkom centru Srbije i to za sledeće oblasti: biohemijska, imunohemijska, hematološka i biološka ispitivanja humanih kliničkih uzoraka.

ATS je do sada akreditovao ukupno 15 medicinskih laboratorija prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014. Osim standarda ISO 15189 za medicinske laboratorije je vezan i standard SRPS EN ISO 22870 Ispitivanje uz pacijenta (POCT)

– Zahtevi za kvalitet i kompetentnost i ATS može da se pohvali da je izdao prvi obim akreditacije u oblasti ispitivanja uz pacijenta 20. jula 2022. godine i to Univerzitetskom kliničkom centru, Centru za medicinsku biohemiju, za poslove ispitivanja uz pacijenta (POCT) prema standardu SRPS EN ISO 15189 i SRPS EN ISO 22870. Centar za medicinsku biohemiju je sa svojim sjajnim timom prvi uveo POCT i proširio oblast svog rada i na ova veoma značajna ispitivanja uz pacijenta.

mr Dragan Pušara je istakao da se ATS  susreće sa novim izazovom – prelaskom na akreditaciju prema novom izdanju standarda (SRPS EN ISO 15189:2023). Prelazni period za primenu novog izdanja standarda je tri godine od datuma njegovog objavljivanja, a to je 5. decembar 2025. godine do kada sve medicinske laboratorije moraju da pređu na ovo novo izdanje standarda. Jedna od novina u sadašnjem izdanju standarda ISO 15189:2022 je da su zahtevi za ispitivanje uz pacijenta (POCT) prema ISO 22870:2016 implementirani u ovo novo izdanje ISO 15189, tako da istekom prelaznog perioda, akreditacija medicinskih laboratorija prema ISO 15189:2012 i akreditacija POCT prema ISO 22870:2016 uz ISO 15189:2012 više neće biti prepoznata.

Takođe je vd direktora ATS-a istakao da ATS proširuje oblast svog delovanja i na novu šemu/vrstu akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti prema standardu SRPS EN ISO 20387:2021 Biotehnologija- Biobankarstvo - Opšti zahtevi za biobankarstvo, sa ciljem  da će se u bližoj budućnosti sprovoditi akreditacija biobankinga pri čemu će ATS ravnopravno držati korak sa razvijenim EU zemljama kod kojih je ova nova oblast takođe u začetku.

Potom su se učesnicima simpozijuma obratili stručnjaci iz inostranstva, dr Aliki Stathopoulou, koja je govorila na temu akreditacije laboratorija i njenom uticaju na negu pacijenata i zdravstveni sistem. 
dr Jelena Seferović ispred Kliničkog centra Srbije, govorila je kako akreditacija laboratorija pruža podršku kliničkim ispitivanjima.   
Prisutnima se obratila i dipl. farmaceut, spec. medicinske biohemije Tatjana Vodnik, koja je govorila o zahtevima novog standarda SRPS EN ISO 15189:2023 Medicinske laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost uključujući i ispitivanja uz pacijenta Point-of-Care Testing (POCT), sa aspekta stručnjaka koji dolazi ispred Centra za medicinsku biohemiju, Kliničkog centra Srbije.

A sa zahtevima za resurse koje navodi novo izdanje standarda, prisutne je upoznao doc. dr Vladan Ćosić, zaposlen u Univerzitetskom Kliničkom centru Niš.

Učesnicima su se obratili i predstavnici ATS-a:
Ljiljana Markićević, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet, govorila je o zahtevima novog standarda SRPS EN ISO 15189:2023 Medicinske laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost uključujući i ispitivanja uz pacijenta Point-of-Care Testing (POCT), sa aspekta akreditacije.

Još jednom podsećamo da je prelazak na akreditaciju prema novom izdanju standarda  do 05. decembra 2025. godine. 
Milica Jovčić, pomoćnik direktora za proces akreditacije, pored toga što je predstavila informacije od značaja za medicinske laboratorije, dala je i osvrt na Međunarodnu organizaciju za standardizaciju, International Organization for Standardization (IOS). Ova nezavisna, nevladina, međunarodna organizacija ima ukupno 168 članica, 816 komiteta i 24 736 standarda.

Ovom prilikom  istakla je i važnost ISO standarda iz oblasti zdravstva koji omogućavaju da pojedinci i zajednica dobiju kvalitet zdravstvene nege koji zaslužuju. Primenom ovih standarda, organizacije dokazuju svoju posvećenost principima kvaliteta, transparentnosti, odgovornosti i bezbednosti.

Jelena Stojanović, rukovodilac odeljenja za laboratorije za ispitivanje, govorila je o ključnim koracima u procesu akreditacije koji obuhvata sledeće korake: 
-    Podnošenje i razmatranje prijave za akreditaciju;
-    Preliminarna poseta;
-    Priprema za ocenjivanje;
-    Pregled dokumentacije;
-    Ocenjivanje;
-    Donošenje odluke o akreditaciji.

ATS će i ubuduće podržavati ovakve stručne skupove i nastojati da i sa svojom kompetentnošću, koja se pre svega ogleda u njegovom stručnom kadru, učestvuje u organizaciji ovakvih događaja.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/871/20230421_100945N.jpg
  • /uploads/attachment/vest/871/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC._%D0%B4%D1%80_%D1%81%D1%86._%D0%A1%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%9B.jpg