Navigacija

Izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Kako izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja pretvaraju izazove u uspehe, govore u intervjuu Maria Papatzikou, predsedavajuća EA MLA i Daniela Ionescu, sekretarka EA MLA i menadžerka sistema za kolegijalno ocenjivanje.

Akreditacija se razvija u mnogim novim oblastima, digitalizacija se širi u sve više sektora svakodnevnih poslova, pitanja sajber bezbednosti, diskusije o veštačkoj inteligenciji, intenzivan razvoj procesa baziranih na internetu, itd. Ovo su neke od glavnih promena sa kojima se organizacije suočavaju. EA i nacionalna akreditaciona tela (NAT) nisu izuzetak. Konkretno, promene u ILAC-u i IAF-u, promene u standardima ali i promene u procesima u NAT- ovima navele su EA da ponovo razmotri svoju praksu u vezi sa kolegijalnim ocenjivanjem.

"Kao članovi EA, neprestano prikupljamo i analiziramo povratne informacije sa tržišta i nacionalnih vlasti, naših glavnih korisnika i potpisnika. To pruža korisne informacije za kontinuirano unapređenje i stvarni podsticaj za pregled načina na koji radimo. Isti princip se primenjuje i kada radimo u EA MLA Komitetu (MAC) kako bismo unapredili sistem kolegijalnog ocenjivanja NAT-ova", kaže Maria.

Rezultati ankete sprovedene među članovima EA-a istakli su pet glavnih tački za unapređenje sistema kolegijalnog ocenjivanja: kako obezbediti bolje pokrivanje aktivnosti NAT-ova, unaprediti način određivanja sastava timova i opcije za ocenjivanje, sistem izveštavanja i sistem donošenja odluka kako bi se brzo reagovalo na zahteve NAT- ova kada su obavezni da brzo razvijaju novu šemu? Preispitivanje politike planiranja aktivnosti osvedočenja takođe je ključna tačka.

Koje mere treba primeniti kako bi se identifikovali problemi? 

Podrška Sekretarijata timu za ocenjivanje značajno je ojačana prenosom više zadataka iz MAC Menadžment grupe na Sekretarijat, uz istovremeno povećanje resursa i kompetencija u Sekretarijatu. Iskustvo već pokazuje da je ova promena dobra i to vrlo dobro prihvaćena od strane NAT- ova i timova.

"Na primer, sistem koji je uspostavio Sekretarijat na internetu, putem kojeg timovi za ocenjivanje mogu deliti informacije i komunicirati u vezi sa kolegijalnim ocenjivanjem i izveštajima sa Sekretarijatom i NAT- om koji se ocenjuje, pokazao se kao stvarno unapređenje", kaže Daniela.

Uvedena je veća fleksibilnost u planiranju aktivnosti osvedočenja, koja može biti odvojena od glavne nedelje održavanja ocenjivanja. To pruža bolju organizovanost ocenjivanja i olakšava NAT-u da planira relevantne aktivnosti.

Takođe je ustanovljen onlajn sistem za donošenje odluka. Može se koristiti svaki put kada izveštaj kolegijalnog ocenjivanja ne iznosi kritične tačke sa ocenjivanja. Do sada se primenjivao u 90% slučajeva. Princip je da Sekretarijat, zajedno sa MAC Menadžment grupom i radnom grupom za pregled izveštaja kolegijalnog ocenjivanja, iznese preporuku koja se dostavlja članovima MAC-a na glasanje putem intraneta portala EA. Nema potrebe čekati sledeći sastanak MAC-a: odluka može biti doneta i objavljena odmah nakon zatvaranja glasanja. Kao rezultat toga, na dnevnom redu MAC-a ostaju samo kritični slučajevi za diskusiju, ostavljajući više prostora za druge razgovore, kao što su radionice, itd.

O pristupu zasnovanom na riziku u kolegijalnom ocenjivanju, od iskustva na terenu do dokumentovanog sistema, govore Maria Papatzikou i Daniela Ionescu OVDE