Навигација

Измене у систему ЕА колегијалног оцењивања

ОбавештењаМеђународне активности

Како измене у систему EA колегијалног оцењивања претварају изазове у успехе, говоре у интервјуу Maria Papatzikou, председавајућа EA MLA и Daniela Ionescu, секретарка EA MLA и менаџерка система за колегијално оцењивање.

Акредитација се развија у многим новим областима, дигитализација се шири у све више сектора свакодневних послова, питања сајбер безбедности, дискусије о вештачкој интелигенцији, интензиван развој процеса базираних на интернету, итд. Ово су неке од главних промена са којима се организације суочавају. ЕА и национална акредитациона тела (НАТ) нису изузетак. Конкретно, промене у ILAC-у и IAF-у, промене у стандардима али и промене у процесима у НАТ- овима навеле су ЕА да поново размотри своју праксу у вези са колегијалним оцењивањем.

"Као чланови ЕА, непрестано прикупљамо и анализирамо повратне информације са тржишта и националних власти, наших главних корисника и потписника. То пружа корисне информације за континуирано унапређење и стварни подстицај за преглед начина на који радимо. Исти принцип се примењује и када радимо у EA MLA Комитету (MAC) како бисмо унапредили систем колегијалног оцењивања НАТ-ова", каже Maria.

Резултати анкете спроведене међу члановима ЕА-а истакли су пет главних тачки за унапређење система колегијалног оцењивања: како обезбедити боље покривање активности НАТ-ова, унапредити начин одређивања састава тимова и опције за оцењивање, систем извештавања и систем доношења одлука како би се брзо реаговало на захтеве НАТ- ова када су обавезни да брзо развијају нову шему? Преиспитивање политике планирања активности осведочења такође је кључна тачка.

Које мере треба применити како би се идентификовали проблеми? 

Подршка Секретаријата тиму за оцењивање значајно је ојачана преносом више задатака из МАC Менаџмент групе на Секретаријат, уз истовремено повећање ресурса и компетенција у Секретаријату. Искуство већ показује да је ова промена добра и то врло добро прихваћена од стране НАТ- ова и тимова.

"На пример, систем који је успоставио Секретаријат на интернету, путем којег тимови за оцењивање могу делити информације и комуницирати у вези са колегијалним оцењивањем и извештајима са Секретаријатом и НАТ- ом који се оцењује, показао се као стварно унапређење", каже Daniela.

Уведена је већа флексибилност у планирању активности осведочења, која може бити одвојена од главне недеље одржавања оцењивања. То пружа бољу организованост оцењивања и олакшава НАТ-у да планира релевантне активности.

Такође је установљен онлајн систем за доношење одлука. Може се користити сваки пут када извештај колегијалног оцењивања не износи критичне тачке са оцењивања. До сада се примењивао у 90% случајева. Принцип је да Секретаријат, заједно са MAC Менаџмент групом и радном групом за преглед извештаја колегијалног оцењивања, изнесе препоруку која се доставља члановима MAC-a на гласање путем интранета портала EA. Нема потребе чекати следећи састанак MAC-a: одлука може бити донета и објављена одмах након затварања гласања. Као резултат тога, на дневном реду MAC-a остају само критични случајеви за дискусију, остављајући више простора за друге разговоре, као што су радионице, итд.

О приступу заснованом на ризику у колегијалном оцењивању, од искуства на терену до документованог система, говоре Maria Papatzikou и Daniela Ionescu ОВДЕ