Navigacija

Uspešno održan Seminar ATS - TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) sa zadovoljstvom objavljuje da je uspešno završen Seminar "TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065" koji je održan od 4. do 8. septembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva privrede, u Resavskoj 24 u Beogradu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici ATS-a, kao i tehnički eksperti iz oblasti gasova staklene bašte (GHG). Obuku su držali stručnjaci ispred TAIEX-a: Casper van Erp i Harmke Immink, koji su široko priznati stručnjaci iz oblasti akreditacije u kontekstu ISO/IEC 17029 i ISO/IEC 14065 standarda.

Cilj seminara je bio unapređenje tehničkih veština i kompetencija kao i razmena najboljih praksi u sferi akreditacije organizacija koje se bave merenjem i izveštavanjem o emisiji gasova staklene bašte. Akreditacija tela za validaciju i verifikaciju igra ključnu ulogu u obezbeđivanju integriteta i tačnosti podataka o emisijama GHG-a, što je ključno za održivo upravljanje i sprovođenje efikasnih politika u oblasti zaštite životne sredine.

Akreditacija tela za validaciju i verifikaciju prema ISO/IEC 17029 i ISO/IEC 14065 osigurava da su postupci i tehničke sposobnosti tih tela u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Za zemlju u procesu pridruživanja EU, ovo može doprineti usklađivanju sa EU regulativama i standardima, posebno u oblastima kao što su zaštita životne sredine i energetska efikasnost.

Pored toga, akreditacija pomaže u izgradnji poverenja sa partnerima u EU i može da bude ključna za pristup tržištima članica EU, jer pokazuje da su domaći sistemi za validaciju i verifikaciju upareni sa onima u EU.

"Ovo je još jedan u nizu koraka koji se preduzimaju u cilju povećanja kapaciteta i tehničke osposobljenosti domaćih institucija. Ulaganje u edukaciju i obuku je ključna komponenta u održavanju visokih standarda kvaliteta u oblasti akreditacije," izjavio je mr Dragan Pušara, direktor ATS-a koji je svečano zatvorio ovaj skup.

ATS se zahvaljuje svim učesnicima i predavačima na angažovanju i doprinosu i očekuje da će stečena znanja i iskustva biti primenjena u praksi, čime će se dodatno unaprediti kvalitet i integritet akreditacionih procesa u Srbiji.