Navigacija

Održana obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala - ISO 17034:2016

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija, uz pomoć TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju referentnih materijala prema standardu  ISO 17034:2016.

Obuku su držale drage kolege iz Grčke: Dr. Ioannis Sitaras, direktor odeljenja za akreditaciju laboratorija u grčkom akreditacionom telu (ESYD) i Dr. Harris Alexopoulos, menadžer Nacionalne laboratorije za ispitivanje hrane.  

Glavni cilj ove ekspertske misije za ATS, bio je pružanje obuke tehničkim ekspertima, ocenjivačima i zaposlenima ATS-a u vezi sa zahtevima standarda ISO 17034:2016 - Opšti zahtevi za kompetentnost proizvođača referentnih materijala i pružanje saveta u vezi sa primenom zakonodavstva EU u oblasti proizvođača referentnih materijala i drugih relevantnih dokumenata. 

Na ovaj način ATS započinje svoje prve korake ka proširenju svoje oblasti rada na novu šemu akreditacije za proizvođače referentnih materijala. Na tom putu razvoja od izuzetnog značaja je pomoć TAIEX eksperata. Naredni korak vodiće ka realizaciji prvog ocenjivanja u ovoj oblasti koje će ocenjivači ATS-a posmatrati u svrhu svoje obuke.


U interesu Republike Srbije je da dobije akreditovane proizvođače referentnih materijala čija će se kompetentnost potvrditi u postupku akreditacije. 


ATS se zahvaljuje TAIEX ekspertima kao i svim kolegama koji su učestvovali na pomenutoj obuci.