Navigacija

Održana obuka za standard EN ISO/IEC 17011:2017

OpšteObaveštenjaSeminariSaradnja

U organizaciji ATS-a, krajem prošle nedelje održana je obuka za standard EN ISO/IEC 17011:2017 sa posebnim osvrtom na proces pristupanja EU, notifikaciju tela u NANDO bazu i ostale specifične baze.

Ovo je bila prilika da sa našim dragim gostima, predstavnicima akreditacionih tela iz regiona, razmenimo iskustva iz oblasti akreditacije i infrastrukture kvaliteta i upoznamo se sa zahtevima pomenutog standarda kao i ostalim dokumentima EA.

Pored glavne teme ove obuke koja je obuhvatala opšte zahteve; zahteve za strukturu, resurse; zahteve za proces; zahteve koji se odnose na informacije i zahteve za sistem menadžmenta ovog standarda koji je ključna karika u radu svih akreditacionih tela,  prisutni su razmatrali i ostale teme:

  • Uredba  (EZ) br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Saveta;
  • EA-2/02 M: 2022 EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body;
  • EA-2/13M: 2019 Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members;
  • EA-2/19 INF:2022 List of risks for accreditation processes and operation of national accreditation bodies;
  • EA-INF/17: 2023 Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators.

Ovom prilikom zahvaljujemo se našim poštovanim i dragim kolegama iz regiona na učešću u ovoj obuci i nadamo se još ovakvim korisnim susretima.