Navigacija

Predstavnici ATS-a na HHC Komitetu

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Komitet za horizontalnu harmonizaciju (HHC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) je forum za diskusiju svih pitanja koja se odnose na harmonizovanu primenu standarda ISO/IEC 17011 i relevantnih ILAC/IAF i EA dokumenata.

Na 31. sastanku ovog Komiteta koji je održan 06. i 07. marta ove godine u Briselu, Belgija, prisustvovali su predstavnici ATS-a zajedno sa oko 70 učesnika. Sastankom su predsedavali Gabriela Zrennera iz nemačkog akreditacionog tela (DAkkS) i Kristine Hallman iz švedskog akreditacionog tela (SWEDAC).

Članovi HHC Komiteta učestvovali su na radionici o virtuelnim lokacijama/organizacijama s obzirom da su se tokom godina članice EA susretale sa slučajevima gde tela za ocenjivanje usaglašenosti rade u virtuelnom okruženju (oblaci, baze podataka, alati za video konferencije i itd.) Takođe postoje situacije u kojima TOU ne trebaju određene lokacije pa čak ni fizičku lokaciju. To su virtuelne lokacije odnosno organizacije što otvara mnoga pitanjea o tome da li to prihvatiti i kako to oceniti.

Jedna od značajnijih informacija sa ovog sastanka je da HHC Komitet podržava reviziju dokumenta EA-2/17 kojom će upravljati radna grupa AfN koju predvodi Fredrik (SWEDAC). Norman (AA), dobrovoljno se obavezuje da doprinese reviziji.

Naredni sastanak komiteta održaće se u periodu od 11. do 12. septembra 2024. godine u Briselu.