Navigacija

Vesti

Održana obuka u vezi sa akreditacijom u oblasti GHG verifikatora

OpšteObaveštenjaSeminari

U toku ove nedelje, predstavnici ATS-a učestvovali su na dvodnevnoj obuci koju je organizovao TAIEX TRATOLOW u prijatnom ambijentu hotela Central Point u Beogradu. Predavači su bili eksperi iz EU: Lucy Candlin (TRATOLOW), Zdenko Franić (HAA) i Monique Voogt (TRATOLOW).

Obuka se odnosila na verifikaciju i akreditaciju verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte. 

Cilj ove obuke bio je da se podrže predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine Srbije; Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i Akreditacionog tela Srbije u primeni Sistema za trgovinu emisijama Evropske unije (ETS). Obuka je pružila praktičan uvid u to kako sprovesti akreditaciju ETS-a i razumeti specifične zahteve verifikatora ETS-a. Takođe, cilj je da se ATS-u pruži potrebno stručno znanje kako bi se odlučilo koji dokumenti će činiti osnovu za njihovo ocenjivanje ETS verifikatora i oblikovati proces akreditacije u Srbiji.

Detaljnije na OVDE

 

Održana obuka "Train-the-Trainer" o akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17043:2023

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

U toku prošle nedelje u Briselu je održana dvodnevna obuka "Train-the-Trainer" koju je organizovao Komitet za laboratorije EA o akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PTP) prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17043:2023.

Obuci je prisustvovalo 55 učesnika, kako bi se bavili revizijom standarda ISO/IEC 17043 (koji je objavljen u maju 2023.) i kako bi se razumele promene uvedene u ovaj standard. Revizija je bila neophodna pre svega da bi se standard uskladio sa novom strukturom standarda ISO 17000 serije, sa zahtevima podeljenim u sledeće glavne teme: opšti zahtevi, zahtevi za strukturu, resurse; zahtevi za proces i zahtevi za sistem menadžmenta. 

Detaljnije na OVDE

 

Usvajanje EU šeme sertifikacije za sajber bezbednost zasnovane na zajedničkim kriterijumima

OpšteObaveštenja

Evropska komisija usvojila je Uredbu o primeni Evropske šeme sertifikacije za sajber bezbednost zasnovane na zajedničkim kriterijumima (EUCC). Ovo je prva odobrena šema u skladu sa Uredbom (EU) 2019/881 (Akt o sajber bezbednosti).

Ova Uredba precizira uloge, pravila, obaveze i strukturu Evropske šeme sertifikacije sajber bezbednosti na osnovu zajedničkih kriterijuma u skladu sa Evropskim okvirom za sertifikaciju sajber bezbednosti, kao što je navedeno u Zakonu o sajber bezbednosti.

Uredba o primeni odnosi se na dokumente poznate kao "State-of-the-Art" (SoA). To su tri dokumenta koja se odnose na:

  • akreditaciju ITSEF-ova (Information Technology Security Evaluation Facility),
  • akreditaciju sertifikacionih tela (Certification Bodies - CBs), i 
  • autorizaciju sertifikacionih tela i ITSEF-ova.

Detaljnije na OVDE


 

Obaveštenje za akreditovana TOU ovlašćena za overavanje merila

Obaveštenja

Imajući u vidu izmene Pravilnika o neautomatskim vagama ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018 i 90/2023 - dr. pravilnik) i donošenje Pravilnika o overavanju neautomatskih vaga ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023) koji je u međuvremenu prestao da važi kada je 11. novembra 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023), ATS Vas obaveštava o sledećem: OVDE

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju taksimetara („Sl. glasnik RS“, br.86/2023), Pravilnika o overavanju materijalizovanih mera dužine-merila dužine opšte namene ("Sl. glasnik RS", br. 86/2023) i Pravilnika o overavanju merila dužine – mašine za merenje dužine žice i kabla i mašine za neprekidno odmeravanje jednakih dužina žice i kabla ("Sl. glasnik RS", br. 63/2023),obaveštavamo Vas o sledećem: OVDE

Imajući u vidu donošenje sledećih pravilnika:

  • Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023);
  • Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda-uređaji za točenje goriva ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023) -Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda – uređaji za točenje AdBlue;
  • Pravilnik o overavanju automatskih dozirnih vaga („Sl. glasnik RS“, br. 115/2023);
  • Pravilnik o overavanju gasomera sa mehovima (,,Službeni glasnik RS”, br. 4/2024);
  • Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda ugrađenih na vozilu i na vozilu sa cisternom („Sl.glasnik RS, br.5/2024“);
  • Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda -uređaji za točenje tečnog naftnog gasa („Sl.glasnik RS, br.5/2024“),

obaveštavamo Vas o sledećem: OVDE.

Svi navedeni pravilnici primenjuju se od 1. januara 2025. godine.

Nova vrsta akreditacije proizvođača referentnih materijala u skladu sa SRPS EN ISO 17034:2017

OpšteObaveštenjaPromena dokumentacije

Obaveštavamo Vas da ATS proširuje oblast svog rada na novu vrstu akreditacije proizvođača referentnih materijala prema standardu SRPS EN ISO 17034:2017 - Opšti zahtevi za kompetentnost proizvođača referentnih materijala.

Nakon uspešno sprovedenih obuka, koje su realizovane uz pomoć TAIEX projekta i kolega eksperata iz grčkog akreditacionog tela (ESYD) i iz grčke Nacionalne laboratorije za ispitivanje hrane, ATS se posvetio razvoju dokumentacije za potrebe nove vrste akreditacije proizvođača referentnih materijala prema standardu SRPS EN ISO 17034:2017. Izrađena su nova i ažurirana postojeća dokumenta kako bi se omogućilo otpočinjanje akreditacije proizvođača referentnih materijala u skladu sa SRPS EN ISO 17034:2017. 

Potrebna dokumenta možete preuzeti OVDE

Nadamo se da će se proizvođači referentnih materijala opredeliti za potvrđivanje svoje kompetentnosti kroz proces akreditacije, a u interesu samih korisnika referentnih materijala, kao i celokupne privrede Republike Srbije.

IAF i ILAC pokreću seriju podkasta o hrani

OpšteObaveštenja

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) su objavili novu epizodu svog podkasta "Accreditation Matters" koja prikazuje razgovore sa međunarodnim ekspertima o važnim pitanjima koja se tiču međunarodne infrastrukture kvaliteta i načina na koji akreditacija podržava industriju, regulatore, globalnu trgovinu, potrošače i težnju ka održivosti.

‘Uloga akreditacije u prehrambenom sektoru” je prva epizoda mini-serije koja će istražiti značaj akreditacije i akreditovanog ocenjivanja usaglašenosti u prehrambenoj industriji. Serijal će istražiti teme poput uloge akreditacije u obezbeđivanju bezbednosti hrane, podrške održivosti i potvrđivanja regulatorne usaglašenosti. 

Detaljnije na OVDE

Održan informativni seminar akreditovanim medicinskim laboratorijama

OpšteObaveštenjaSeminari

U toku jučerašnjeg dana, predstavnici ATS-a održali su onlajn informativni seminar namenjen medicinskim laboratorijama sa posebnim osvrtom na najvažnije izmene koje je donelo novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023. 

Tom prilikom su predstavnicima medicinskih laboratorija, akreditovanim prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014 i laboratorijama koje sprovode ispitivanja humanih uzoraka, akreditovanim prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, prikazani zahtevi novog izdanja standarda SRPS EN ISO 15189:2023.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka za prelazak na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023

OpšteObaveštenjaSeminari

Juče je u prostorijama ATS-a održana obuka za prelazak na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023 - Medicinske laboratorije – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost.

Obuku su držale koleginice iz ATS-a, Ljiljana Markićević, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet i Jelena Stojanović, rukovodilac odeljenja za akreditaciju laboratorija koje su vodeći ocenjivači za medicinske laboratorije. Sa novim izdanjem standarda, upoznale su vodeće i tehničke ocenjivače, tehničke eksperte za medicinske laboratorije i eksperte za odlučivanje o akreditaciji kao i zaposlene ATS-a.

Detaljnije na OVDE

 

Objavljen revidiran dokument EA-INF/01: 2023

OpšteObaveštenjaPromena dokumentacijeMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidiran dokument EA-INF/01:2023, List of EA publications and international documents, Lista EA publikacija i međunarodnih dokumenata koji važi od 22. januara 2024. godine.

Ova publikacija pruža listu EA dokumenata koji se koriste na obaveznoj ili informativnoj osnovi, prema klasifikaciji datoj u EA-1/14 “Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents”.  Takođe, sadrži i listu međunarodnih dokumenata odobrenih od strane  EA-a kao primenljiva EA dokumenta.

Publikaciju možete preuzeti OVDE

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) objavio bilten

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Ovog meseca, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) objavio je bilten, IAF Outlook, koji ističe rezultate sa 37. Generalne skupštine IAF-a, koja je održana od 13. do 15. novembra 2023. godine u Montrealu, Kanada.

Takođe obuhvata temu i ciljeve Svetskog dana akreditacije 2024, koja će se odnositi na to kako akreditacija može oblikovati našu budućnost i podržati tranziciju ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.

Ovaj bilten obuhvata članke članica IAF Regionalne akreditacione grupe i akreditacionih tela kao i članke zainteresovanih strana i partnera IAF-a.

Detaljnije na OVDE

Izbor postera za Svetski dan akreditacije 2024

OpšteObaveštenjaDan akreditacije

Kao i prethodnih godina, IAF i ILAC otvaraju konkurs za izradu zvaničnog postera Svetskog dana akreditacije (WAD). Ove, 2024. godine, svi zainteresovani mogu podneti prijave na temu: “Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti”, uz mogućnost osvajanja prve nagrade od 1.500 dolara ili nagrada za drugo ili treće mesto od po 500 dolara.

Ovogodišnja tema WAD naglašava ulogu koju akreditacija može da igra u oblikovanju različitih aspekata života, od tehnologije do transporta, održivosti do bezbednosti i inkluzivnosti do inovacija, jer digitalizacija, nove tehnologije i rastuća zabrinutost za održivost nastavljaju da menjaju naš svet.

IAF i ILAC će istražiti kako akreditacija omogućava razvoj inovativnih tehnologija i kako može olakšati integraciju i usvajanje ovih tehnologija, posebno u industrijama i lancima snabdevanja gde su preciznost, bezbednost i kvalitet kritični. Ispitaćemo važnu ulogu akreditacije u promovisanju poverenja u digitalne tehnologije, uključujući podršku sajber bezbednosti i privatnosti. 

Detaljnije na OVDE

Održana EA MAC obuka za nove ocenjivače EA

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

EA je sproveo obuku u decembru 2023. godine za potencijalne ocenjivače EA među kojima je bio i predstavnik ATS-a.

Obuka je održana u Parizu, u periodu od 12. do 14. decembra a domaćin je bio EA Sekretarijat. Obuke novih članova predstavljaju ključnu inicijativu za razvijanje neophodnih veština među potencijalnim ocenjivačima.

Pod vođstvom iskusnih trenera, među kojima su bili Maria Papatzikou, predsednica Komiteta za multilateralne sporazume (ESYD, Grčka), Sergio Guzzi, predsednik Komiteta za laboratorije (ACCREDIA, Italija), Nicole Meuree Vanlaethem, vođa tima (BELAC, Belgija), i Ankica Barišić, menadžer za kolegijalna ocenjivanja i ocenjivače (EA Sekretarijat), obuka je imala za cilj pružanje učesnicima sveobuhvatno razumevanje procesa kolegijalnog ocenjivanja, zahteva kao i same praktične primene. Takođe, obuka je imala za cilj dobijanje uvida u osnovne procese koji podržavaju EA sistem kolegijalnog ocenjivanja.

Detaljnije na OVDE

 

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Opšte

Čestitamo svim saradnicima, partnerima i prijateljima na zajedničkim uspesima u ovoj godini.

Zahvaljujemo na ukazanom poverenju, podršci i stručnosti u prevazilaženju svih izazova.

Ponosni smo na postignute rezultate, deljenu radost i timski duh sa kojim nastavljamo ka novim dostignućima. 

Srećnu Novu godinu i božićne praznike žele vam zaposleni ATS-a!

 

Uručeni sertifikati akreditovanim TOU

OpšteObaveštenja

U prijatnoj atmosferi amfiteatara Narodne banke Srbije, 21. decembra 2023. godine, uručili smo preko 100 sertifikata našim akreditovanim telima koja su dobila/obnovila akreditaciju u periodu od juna do decembra ove godine. 

Predstavnici akreditovanih tela dočekani su pohvalnim rečima za svoj trud i rad, što je rezultiralo potvrdom o kompetentnosti poslova na kojima se bave. Direktor ATS-a, mr Dragan Pušara, pozdravio je sve goste i dao kratak osvrt na aktivnosti koje su obeležile ovu godinu i govorio je o budućim planovima naše ustanove. 

Detaljnije na OVDE

 

ATS - potpisnik ILAC MRA za PT provajdere

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), objavila je na svom sajtu da je ATS-ov staus potpisnika ILAC MRA sporazuma, proširen na akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043).

U okviru ILAC-a, ATS od 2012. godine ima potpisane sporazume i za oblasti ispitivanja, medicinskih ispitivanja, etaloniranja i kontrolisanja. 

Ovde možete pogledati status svih potpisnika ILAC MRA sporazuma https://ilac.org/signatory-search/

Podsećamo, da ATS ima potpisan i EA MLA sporazum iz ove oblasti o čemu smo pisali OVDE

Obaveštenje sertifikacionim telima za FSMS

OpšteObaveštenja

Obaveštenje sertifikacionim telima za FSMS o planu prelaska na  SRPS ISO 22003-1– Bezbednost hrane – Deo 1: Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane

07.06.2022. godine objavljen je standard ISO 22003-1:2022, Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems koji je predviđen da ga u kombinaciji sa ISO/IEC 17021-1:2015, koriste tela koja vrše proveru i sertifikaciju FSMS-a.

Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) za organizaciju predstavlja jedan od načina osiguranja da organizacija primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa svojom politikom i međunarodno prihvaćenim principima bezbednosti hrane.

Ovaj dokument je donet zajedno sa ISO 22003-2, koji se koristi u kombinaciji sa ISO/IEC 17065.

ISO 22003-1:2022 zamenjuje međunarodnu tehničku specifikaciju ISO/TS 22003:2013, koja je istovremeno povučena, ali ostaje na snazi do kraja prelaznog perioda.

Detaljnije informacije o novinama ISO 22003-1:2022 u odnosu na ISO/TS 22003:2013, kao i detalji o radnjama koje treba preduzeti kako bi se pravilno upravljalo prelaskom, dati su u obavezujućem dokumentu IAF MD27:2023, Transition Requirements for ISO 22003-1:2022, Izdanje 1 od 30.08.2023. godine (https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_27_22003-1_Transition_30082023.pdf).

Detaljnije na OVDE

ATCG potpisao EA MLA sporazum

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U toku prošle nedelje Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) organizovalo je svečanost povodom postizanja statusa potpisnika multilateralnog sporazuma (EA MLA) u hotelu Hilton u Podgorici. Predstavnici ATS-a imali su čast da prisustvuju ovom izvanrednom događaju među brojnim zvanicama iz sveta akreditacije i infrastrukture kvaliteta.

EA MLA sporazum je zvanično priznanje da je sistem akreditacije u Crnoj Gori ekvivalentan sistemima akreditacije koje su potpisnice ovog važnog sporazuma.

“Ovaj sporazum nije samo formalnost. On predstavlja čvrstu vezu između naših akreditacionih tela i svih akreditacionih tela potpisnika ovog sporazuma i potvrđuje našu posvećenost zajedničkom cilju - unapređenju kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga. Primena standarda u prvom trenutku možda izgleda nevažno za naše svakodnevne živote ali i te kako ima uticaja na bezbednost objekata u kojima živimo i radimo, zdravstvenu zaštitu koju primamo, kvalitet vazduha koji udišemo, proizvodnju hrane, tekstila, električnih uređaja, dakle na praktično sve proizvode, procese i usluge koje dobijamo", izjavio je direktor ATS-a mr Dragan Pušara koji se ovom prilikom obratio svim prisutnima  u ime direktora akreditacionih tela regiona.

Detaljnije na OVDE

ISO objavio novo izdanje standarda o upravljanju klimatskim promenama - ISO 14068-1:2023

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), nedavno je objavila novo izdanje standarda ISO 14068-1:2023 Upravljanje klimatskim promenama, tranzicija ka neto nuli, deo 1: neutralnost ugljenika.

Ovaj dokument postavlja smernice, zahteve i uputstva za postizanje i dokazivanje neutralnosti ugljenika kroz merenje, smanjenje i neutralizaciju ugljeničnog otiska.

Takođe, definiše pojmove u vezi sa neutralnosti ugljenika i pruža smernice o koracima potrebnim za postizanje i potvrdu te neutralnosti. U skladu sa uobičajenom praksom, koristi se izraz "ugljenik" da označi sve gasove sa efektima staklene bašte (GHG) u izrazima kao što je "neutralnost ugljenika".

Detaljnije na OVDE

Održana 54. Generalna skupština EA

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA), 54. po redu, održana je u periodu od 22. do 23. novembra 2023. godine u Dablinu, Irska.

Među učesnicima iz 41 nacionalnog akreditacionog tela (NAT), priznatih zainteresovanih strana i Savetodavnog odbora EA, bili su i predstavnici ATS-a koji su prisustvovali donošenju brojnih rezolucija, sastancima C nivoa kao i prezentaciji novog komunikacionog plana.  

Predstavljamo vam neke od istaknutih tačaka sa ove skupštine:

EA Communication Network

Članovi EA odobrili su smernice za ‘’EA Communication Network’’. Ovaj skup biće mesto gde profesionalci za komunikaciju mogu podeliti iskustva i dobre prakse, učiti kako da primene nove alate i postavljati pitanja kolegama u vezi sa komunikacijom i marketingom.
Svi članovi EA i priznate zainteresovane strane dobrodošli su da učestvuju u novom komitetu.

Detaljnije na OVDE

Održana Generalna skupština ILAC-a i IAF-a

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Ove nedelje održana je Generalna skupština ILAC-a i IAF-a u Montrealu, Kanada. Protekla je u obeležavanju 30 godina od osnivanja IAF-a i raspravi o fuziji ove dve organizacije u jednu jedinstvenu međunarodnu organizaciju koja će pokrivati sva polja akreditacije.  Pored usvajanja brojnih rezolucija, predstavnici EA, među kojima i ATS, diskutovali su na temu strukture same organizacije, uloge i pozicije zainteresovanih strana, prednosti i potencijalnih mana koje donosi jedna organizacija.

Preostala su još fina podešavanja i tokom 2024. godine, svet dobija novu organizaciju za akreditaciju pod imenom GLOBAC.

Više o godišnjici IAF-a, možete pročitati OVDE.


 

Obeležavanje 30 godina postojanja IAF-a

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Tokom poslednje tri decenije, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je uložio veliki napor kako bi se olakšala trgovina, omogućio održivi razvoj, zaštita potrošača i životne sredine, podržala industrija, vlada i regulatori. Danas, ova organizacija proslavlja tridesetogodišnjicu postojanja.

IAF je osnovan sa ciljem da: podrži harmonizaciju akreditacionih zahteva, programa i postupaka širom sveta; uspostavi sporazume o međusobnom priznavanju (MLA) među članovima radi potvrde dosledne primene ovih zahteva; podrži razvoj akreditacionih tela i promoviše svoje MLA sporazume na globalnom nivou. Ovi napori doveli su do značajnog povećanja svetske prihvaćenosti akreditovanog ocenjivanja usaglašenosti. Tokom svih ovih godina, kako se razvijao, IAF je održao ove ključne ciljeve, osnivajući nove komitete, proširujući oblasti i podoblasti MLA na dodatne javne i privatne šeme, uspostavljajući jake veze sa partnerima i drugim međunarodnim organizacijama i zainteresovanim stranama što je dovelo do uspostavljanja IAF CertSearch baze podataka.

Detaljnije na OVDE

Započeta izrada standardizovanog kataloga usluga pod akreditacijom

OpšteObaveštenjaSaradnja

Juče je u prostorijama ATS-a potpisan ugovor sa domenskim i IT eskpertima čime se završavaju sve pripremne aktivnosti u cilju otpočinjanja pilot projekta Standardizacija i harmonizacija obima akreditacije ATS-a uz podršku GIZ-a u okviru projekta "Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji" a uz pomoć EU i Vlade Nemačke.

Rad na standardizovanoj nomenklaturi obima akreditacije treba da omogući bazu za digitalizaciju prijave za akreditaciju i celokupnog postupka akreditacije koja predstavlja jedan od primarnih ciljeva ATS-a u narednom periodu.

Imajući u vidu i regionalni karakter projekta, prihvatanje jedinstvene nomenklature na ovom širem nivou, doprineće još boljoj međusobnoj saradnji akreditacionih tela dok će akreditovana TOU imati bolju prepoznatljivost na regionalnom nivou.

Zahvaljujemo GIZ-u na podršci i želimo svim učesnicima projekta srećan i uspešan rad.